Actuacións BNG - Compostela 2007-2011

Leer descripción ↓↓ Ver el mapa


O BNG goberna no Concello de Santiago desde 1999. Neste mapa colocamos as actuacións desenvolvidas no último mandato municipal desde as concellarías de : - Cultura e Centros Socioculturais - Medio Ambiente e Desenvolvemento Sustentábel - Promoción Económica, Emprego, Comercio e Turismo. - Cidade Histórica e Rehabilitación.


0: Límite do termo municipal de Santiago
Ver detalle
1: Reparación cubertas depósitos da Almáciga
Ver detalle
2: Actuacións no Sarela
Ver detalle
3: Sustitución da rede abastecemento Travesa do Combarro
Ver detalle
4: Sustitución da rede abastecemento Rúa de Vidán
Ver detalle
5: Sustitución da rede abastecemento Rúa Mallou
Ver detalle
6: Sustitución da rede abastecemento Rúa dos Caraveis
Ver detalle
7: Sustitución da rede abastecemento Sarela-Figueiras
Ver detalle
8: Sustitución da rede abastecemento Rueiro de Figueiriñas
Ver detalle
9: Sustitución da rede abastecemento Pontepedriña
Ver detalle
10: Sustitución da rede abastecemento Mallou-Queimada-Ceo
Ver detalle
11: Ampliación da rede de abastecemento San Miguel dos Agros
Ver detalle
12: Ampliación da rede de abastecemento Miramontes
Ver detalle
13: Ampliación da rede de abastecemento A Sionlla
Ver detalle
14: Ampliación da rede de abastecemento A Rocha
Ver detalle
15: Ampliación da rede de abastecemento Barciela
Ver detalle
16: Avance no cinto de abastecemento de Vidán
Ver detalle
17: Interceptores de saneamento San Lázaro-Pontepedriña
Ver detalle
18: Interceptores de saneamento Pontepedriña-EDAR
Ver detalle
19: Colectores principais de saneamento e depuradora Santa Lucía
Ver detalle
20: Ampliáción da rede de saneamento no Camiño dos Vilares
Ver detalle
21: Ampliáción da rede de saneamento Lamas de Laraño
Ver detalle
22: Sustitución da rede abastecemento Rúa Mallou
Ver detalle
23: Ampliáción da rede de saneamento e depuradora en Nemenzo
Ver detalle
24: Ampliáción da rede de saneamento e depuradora na Lavacolla
Ver detalle
25: Ampliáción da rede de saneamento Pardaces e Aradas
Ver detalle
26: Rehabilitación de colectores de residuais e pluviais na Rúa Carvalho Calero
Ver detalle
27: Rehabilitación de colectores en Ulpiano Villanueva
Ver detalle
28: Rehabilitación de colectores de residuais na Rúa Rosalía de Castro
Ver detalle
29: Feira do Sol
Ver detalle
30: Limpeza periódica das beiras do Río Sarela
Ver detalle
31: Limpeza periódica das beiras do Río Sar
Ver detalle
32: Actuacións no Sarela
Ver detalle
33: Limpeza das ribeiras do Río do Porto da Muíña.
Ver detalle
34: Limpeza das ribeiras do Río de Rial
Ver detalle
35: Limpeza das beiras do Río de Santa Lucía
Ver detalle
36: Retorno á superficie do Río Corgo nos Salgueiriños
Ver detalle
37: Restauración ambiental do Monte Pedroso
Ver detalle
38: Restauración ambiental da  Selva Negra.
Ver detalle
39: Restauración do Monte de Deus
Ver detalle
40: Acondicionamento de nova área de lecer en Verdía
Ver detalle
41: Melloras nos equipamentos das áreas de lecer en Laraño
Ver detalle
42: Melloras nos equipamentos das áreas de lecer en Santa Lucía
Ver detalle
43: Melloras nos equipamentos das áreas de lecer na Peregrina
Ver detalle
44: Melloras nos equipamentos das áreas de lecer en Chaián
Ver detalle
45: Actuacións no Río Tambre
Ver detalle
46: Conservación do patrimonio construído en Garabal
Ver detalle
47: Conservación do patrimonio construído nos Vilares
Ver detalle
48: Novo parque de xogos infantís en Villestro
Ver detalle
49: Proxecto de Vía Verde
Ver detalle
50: Dinamización CIPX da Alameda
Ver detalle
51: Hortas de Belvís
Ver detalle
52: Hortas de Belvís
Ver detalle
53: Novo parque infantil de Belvís
Ver detalle
54: Apoio aos mercados 'Entre Lusco e Fusco'
Ver detalle
55: Itinerario Verde Urbano
Ver detalle
56: Nova área de lecer na Rúa Irmandiños
Ver detalle
57: Nova área de lecer nas Cancelas
Ver detalle
58: Ampliación do parque dos Salgueiriños
Ver detalle
59: Acondicionamento accesos ao parque de Vista Alegre
Ver detalle
60: Reparacións e melloras no parque da Alameda
Ver detalle
61: Trítico de Arbores senlleiras da Alameda
Ver detalle
62: Restauración muros no parque de Bonaval
Ver detalle
63: Restauración da fonte dos capitáns
Ver detalle
64: Plan especial de protección das Brañas do Sar
Ver detalle
65: Novo edificio de servizos no Parque Eugenio Granell
Ver detalle
66: Novo parque infantil de Vidán
Ver detalle
67: Novo Parque infantil de San Lázaro
Ver detalle
68: Novo parque infantil e de adultos
Ver detalle
69: Renovación do Parque infantil
Ver detalle
70: Restauración das beirarrúas das Fontiñas
Ver detalle
71: Novo parque biosaudábel nas Fontiñas
Ver detalle
72: Concurso de Balcóns 'Flores na Cidade'
Ver detalle
73: Reurbanización da Rúa de Raxoi
Ver detalle
74: Reubanización da Rúa Trinidade
Ver detalle
75: Novo Xardín de San Frutuoso
Ver detalle
76: Reurbanización de San Clemente
Ver detalle
77: Reurbanización da Rúa do Cruceiro do Gaio e de Poza de Bar
Ver detalle
78: Reurbanización da Costa e do Campo do Cruceiro do Gaio
Ver detalle
79: Campo das Hortas
Ver detalle
80: Calzada de San Pedro
Ver detalle
81: Reurbanización da Rúa de Belvís
Ver detalle
82: Novo Miradoiro de Belvís
Ver detalle
83: Calzada de Santo Antonio
Ver detalle
84: Reurbanización da Rúa do Espirito Santo
Ver detalle
85: Reurbanización da Rúa do Olvido e da Praza Marcial Villamor
Ver detalle
86: Reubanización da Praza da Oliveira
Ver detalle
87: Restauración do Paviemento de lousas da Rúa Baptizados
Ver detalle
88: Ampliación das liñas de axuda á Rehabilitación de Vivendas na Cidade Histórica
Ver detalle
89: Ampliación das liñas de axuda a rehabilitación de locais comercais
Ver detalle
90: Inicio das obras da ARI de Vista Alegre
Ver detalle
91: Congreso 'A cidade intuida'
Ver detalle
92: Declaración da ARI da Pontepedriña
Ver detalle
93: Compostela Conta
Ver detalle
94: Publicación 'A Cerca da Cidade'
Ver detalle
95: Restauración do lenzo da Muralla
Ver detalle
96: Castelo da Rocha
Ver detalle
97: Melloras no Auditorio de Galiza
Ver detalle
98: Melloras no Teatro Principal
Ver detalle
99: Ampliación da rede de abastecemento Laraño
Ver detalle
100: Ampliación do CSC de Figueiras
Ver detalle
101: Ampliación do CSC de Laraño
Ver detalle
102: Obras de mellora no CSC de Busto
Ver detalle
103: Obras de mellora no CSC de Amio
Ver detalle
104: Obras de mellora no CSC de Grixoa
Ver detalle
105: Obras de mellora no CSC de Nemenzo
Ver detalle
106: Restauración da carballeira de Nemenzo
Ver detalle
107: Restauración ambiental da carballeira de Mourentán
Ver detalle
108: Obras de mellora no CSC de Marantes
Ver detalle
109: Obras de mellora no CSC da Trisca
Ver detalle
110: Obras de mellora no CSC
Ver detalle
111: Obras de mellora no CSC
Ver detalle
112: Obras de mellora no CSC de Lamascal
Ver detalle
113: Obras de mellora no CSC da Rocha
Ver detalle
114: Obras de mellora no CSC da Almáciga
Ver detalle
115: Obras de mellora no CSC da Cidade Histórica
Ver detalle
116: Obras de mellora no CSC de San Lourenzo
Ver detalle
117: Obras de mellora no CSC de Carballal
Ver detalle
118: Obras de mellora no CSC da Enfesta
Ver detalle
119: Obras de mellora no CSC da Peregrina
Ver detalle
120: Obras de mellora no CSCX do Ensanche
Ver detalle
121: Obras de mellora no CSC de Bando
Ver detalle
122: Obras de mellora no CSC da Gracia
Ver detalle
123: Obras de mellora no CSC de Cesar
Ver detalle
124: Obras de mellora no CSC do Castiñeiriño
Ver detalle
125: Incorporación do CSC das Brañas de Andrés
Ver detalle
126: Incorporación do CSC da Lavacolla
Ver detalle
127: Construción do novo CSC de Santa Marta
Ver detalle
128: Proxecto de novo CSC Romaño-Vista Alegre
Ver detalle
129: Proxecto de novo CSC 'Santiago Norte'
Ver detalle
130: Novo Local Social na Caramoniña
Ver detalle
131: Transformación CEIP 'Ramón Cabanillas' en Factor
Ver detalle
132: Sons da diversidade
Ver detalle
133: Teatro e Danza en Xira
Ver detalle
134: SCQ-Danza
Ver detalle
135: Domingos en familia / Achegarte
Ver detalle
136: Compostela Máxica
Ver detalle
137: Galicreques
Ver detalle
138: Ciclo de Piano Ángel Brage
Ver detalle
139: Revelando Voces
Ver detalle
140: Potenciación da Banda Municipal de Música
Ver detalle
141: Apalpando ás ilusións
Ver detalle
142: Festival dos Abrazos
Ver detalle
143: Vive o Verán
Ver detalle
144: CIneuropa
Ver detalle
145: Curtocircuito
Ver detalle
146: Cinemas dixitais
Ver detalle
147: A Revolta das letras
Ver detalle
148: Libro-libre
Ver detalle
149: Cadernos Compostela
Ver detalle
150: Zona "C"
Ver detalle
151: Exposición no Auditorio de Galiza
Ver detalle
152: Construción do CERSIA
Ver detalle
153: Observatorio Estatístico
Ver detalle
154: Consolidación da Rede de Cooperación Local
Ver detalle
155: Consolidación e ampliación de actividades do Servizo de Apoio á Empresa.
Ver detalle
156: Plan de Excelencia do Comercio de Compostela
Ver detalle
157: Plan Estratéxico do Comercio Compostelán
Ver detalle
158: Pacto Local polo Emprego
Ver detalle
159: Feira do Emprego
Ver detalle
160: Boletín de ofertas de emprego Máiscompostela
Ver detalle
161: 196 accións de formación para o Emprego
Ver detalle
162: Servizo local de Emprego
Ver detalle
163: Servizo de Orientación laboral
Ver detalle
164: Fórum Gastronónico 2008
Ver detalle
165: Fórum Gastronómico 2010
Ver detalle
166: Santiago (é)TAPAS
Ver detalle
167: Santiago Repetirás
Ver detalle
168: Nova central de reservas turísticas
Ver detalle
169: Rehabilitación do Camiño francés
Ver detalle
170: Rehabilitación do Camiño de Fisterra
Ver detalle
171: Actualización do Plan Estratéxico de Turismo
Ver detalle
172: Conectividade aérea
Ver detalle
173: Premio cidades patrimonio 2010
Ver detalle
174: Cursos de condución eficiente
Ver detalle
175: Guía da Granxa do Xesto
Ver detalle
176: Guía do Monte da Almáciga
Ver detalle
177: Guía do Parque de Brandía
Ver detalle
178: Obras de mellora no CSC de Marrozos
Ver detalle


Lugares de interés (POIs) del Mapa

0: Límite do termo municipal de Santiago


Más sobre Límite do termo municipal de Santiago

1: Reparación cubertas depósitos da Almáciga


Más sobre Reparación cubertas depósitos da Almáciga

2: Actuacións no Sarela


Más sobre Actuacións no Sarela

3: Sustitución da rede abastecemento Travesa do Combarro


Más sobre Sustitución da rede abastecemento Travesa do Combarro

4: Sustitución da rede abastecemento Rúa de Vidán


Más sobre Sustitución da rede abastecemento Rúa de Vidán

5: Sustitución da rede abastecemento Rúa Mallou


Más sobre Sustitución da rede abastecemento Rúa Mallou

6: Sustitución da rede abastecemento Rúa dos Caraveis


Más sobre Sustitución da rede abastecemento Rúa dos Caraveis

7: Sustitución da rede abastecemento Sarela-Figueiras


Más sobre Sustitución da rede abastecemento Sarela-Figueiras

8: Sustitución da rede abastecemento Rueiro de Figueiriñas


Más sobre Sustitución da rede abastecemento Rueiro de Figueiriñas

9: Sustitución da rede abastecemento Pontepedriña


Más sobre Sustitución da rede abastecemento Pontepedriña

10: Sustitución da rede abastecemento Mallou-Queimada-Ceo


Más sobre Sustitución da rede abastecemento Mallou-Queimada-Ceo

11: Ampliación da rede de abastecemento San Miguel dos Agros


Más sobre Ampliación da rede de abastecemento San Miguel dos Agros

12: Ampliación da rede de abastecemento Miramontes


Más sobre Ampliación da rede de abastecemento Miramontes

13: Ampliación da rede de abastecemento A Sionlla


Más sobre Ampliación da rede de abastecemento A Sionlla

14: Ampliación da rede de abastecemento A Rocha


Más sobre Ampliación da rede de abastecemento A Rocha

15: Ampliación da rede de abastecemento Barciela


Más sobre Ampliación da rede de abastecemento Barciela

16: Avance no cinto de abastecemento de Vidán


Más sobre Avance no cinto de abastecemento de Vidán

17: Interceptores de saneamento San Lázaro-Pontepedriña


Más sobre Interceptores de saneamento San Lázaro-Pontepedriña

18: Interceptores de saneamento Pontepedriña-EDAR


Más sobre Interceptores de saneamento Pontepedriña-EDAR

19: Colectores principais de saneamento e depuradora Santa Lucía


Más sobre Colectores principais de saneamento e depuradora Santa Lucía

20: Ampliáción da rede de saneamento no Camiño dos Vilares


Más sobre Ampliáción da rede de saneamento no Camiño dos Vilares

21: Ampliáción da rede de saneamento Lamas de Laraño


Más sobre Ampliáción da rede de saneamento Lamas de Laraño

22: Sustitución da rede abastecemento Rúa Mallou

Vai pola 4ª edición. 

Promoción das enerxías renovábeis.Más sobre Sustitución da rede abastecemento Rúa Mallou

23: Ampliáción da rede de saneamento e depuradora en Nemenzo


Más sobre Ampliáción da rede de saneamento e depuradora en Nemenzo

24: Ampliáción da rede de saneamento e depuradora na Lavacolla


Más sobre Ampliáción da rede de saneamento e depuradora na Lavacolla

25: Ampliáción da rede de saneamento Pardaces e Aradas


Más sobre Ampliáción da rede de saneamento Pardaces e Aradas

26: Rehabilitación de colectores de residuais e pluviais na Rúa Carvalho Calero


Más sobre Rehabilitación de colectores de residuais e pluviais na Rúa Carvalho Calero

27: Rehabilitación de colectores en Ulpiano Villanueva


Más sobre Rehabilitación de colectores en Ulpiano Villanueva

28: Rehabilitación de colectores de residuais na Rúa Rosalía de Castro


Más sobre Rehabilitación de colectores de residuais na Rúa Rosalía de Castro

29: Feira do Sol

Vai pola 4ª edición. 

Promoción das enerxías renovábeis.Más sobre Feira do Sol

30: Limpeza periódica das beiras do Río Sarela


Más sobre Limpeza periódica das beiras do Río Sarela

31: Limpeza periódica das beiras do Río Sar


Más sobre Limpeza periódica das beiras do Río Sar

32: Actuacións no Sarela

Eliminación de vertidos e accesibilidade polas beiras desde a ponte do Romaño, con incorporación de mobiliario


Más sobre Actuacións no Sarela

33: Limpeza das ribeiras do Río do Porto da Muíña.


Más sobre Limpeza das ribeiras do Río do Porto da Muíña.

34: Limpeza das ribeiras do Río de Rial


Más sobre Limpeza das ribeiras do Río de Rial

35: Limpeza das beiras do Río de Santa Lucía


Más sobre Limpeza das beiras do Río de Santa Lucía

36: Retorno á superficie do Río Corgo nos Salgueiriños


Más sobre Retorno á superficie do Río Corgo nos Salgueiriños

37: Restauración ambiental do Monte Pedroso


Más sobre Restauración ambiental do Monte Pedroso

38: Restauración ambiental da  Selva Negra.

A Selva Negra, con auga de fonte e auga de minas, é un exemplo claro de conxunción de árbores e auga. Situada na aba do Monte Pedroso, abrangue 22 hectáreas dunha valgada pública que pasou despois a mans privadas e que no ano 2007 foi adquirida polo Consorcio de Santiago por catro millóns de euros, enriquecendo o patrimonio natural da cidade. Este gran parque natural constitúe unha zona natural de enorme potencial no camiño da recuperación dos bosques de frondosas autóctonas galegas, que contribuirá a enriquecer o patrimonio natural de Santiago. O espazo caracterízase pola existencia dunha carballeira de exemplares de gran porte que rodea unhas 2 hectáreas de prado en tránsito a mato; após da carballeira, unha masa de eucaliptos de alta densidade, entre os que os pequenos carballos pugnaban por sobrevivir.

A eliminación das acacias e dos eucaliptos potenciará o desenvolvemento dos carballos e a eles engadiranse outras frondosas (bidueiros, cerdeiras, capudres, érbedos, faias, castiñeiros, nogueiras..) ao tempo que se respectan as especies arbustivas xa presentes (acivros, loureiros, sanguiños, pereiras, estripeiros....). En resumo, trátase de conservar os prados, sanear a carballeira e ampliar a súa extensión substituíndo os eucaliptos e acacias por carballos e outras frondosas.

Os traballos abranguen a retirada dos eucaliptos e acacias e o tratamento das cepas para impedir o rebrote, a protección do solo para evitar a erosión mentres duran as intervencións, o tratamento selectivo do mato para potenciar as especies xa implantadas e, posteriormente, a implantación de novas frondosas, micorrizadas, co que se facilita o crecemento dos exemplares plantados e tamén a futura presenza de setas. Non obstante, consérvanse os camiños e sendeiros existentes porque a mellora ecolóxica do espazo non ten porqué interferir co seu uso.

Mai información neste link


Más sobre Restauración ambiental da  Selva Negra.

39: Restauración do Monte de Deus

Fase 1 (FEDER): restauración e conformacion de mirador a 340 m fase 2 (USN): repoboacion 340-375m, pozas e segundo mirador


Más sobre Restauración do Monte de Deus

40: Acondicionamento de nova área de lecer en Verdía


Más sobre Acondicionamento de nova área de lecer en Verdía

41: Melloras nos equipamentos das áreas de lecer en Laraño

Renovación dos xogos infantís en Laraño


Más sobre Melloras nos equipamentos das áreas de lecer en Laraño

42: Melloras nos equipamentos das áreas de lecer en Santa Lucía


Más sobre Melloras nos equipamentos das áreas de lecer en Santa Lucía

43: Melloras nos equipamentos das áreas de lecer na Peregrina


Más sobre Melloras nos equipamentos das áreas de lecer na Peregrina

44: Melloras nos equipamentos das áreas de lecer en Chaián


Más sobre Melloras nos equipamentos das áreas de lecer en Chaián

45: Actuacións no Río Tambre

Pequenas actuacións de mantemento no Refuxio e nos tramos adiacentes


Más sobre Actuacións no Río Tambre

46: Conservación do patrimonio construído en Garabal


Más sobre Conservación do patrimonio construído en Garabal

47: Conservación do patrimonio construído nos Vilares


Más sobre Conservación do patrimonio construído nos Vilares

48: Novo parque de xogos infantís en Villestro


Más sobre Novo parque de xogos infantís en Villestro

49: Proxecto de Vía Verde


Más sobre Proxecto de Vía Verde

50: Dinamización CIPX da Alameda


Más sobre Dinamización CIPX da Alameda

51: Hortas de Belvís

Hortas de Arriba


Más sobre Hortas de Belvís

52: Hortas de Belvís

Hortas de Abaixo


Más sobre Hortas de Belvís

53: Novo parque infantil de Belvís


Más sobre Novo parque infantil de Belvís

54: Apoio aos mercados 'Entre Lusco e Fusco'


Más sobre Apoio aos mercados 'Entre Lusco e Fusco'

55: Itinerario Verde Urbano


Más sobre Itinerario Verde Urbano

56: Nova área de lecer na Rúa Irmandiños


Más sobre Nova área de lecer na Rúa Irmandiños

57: Nova área de lecer nas Cancelas


Más sobre Nova área de lecer nas Cancelas

58: Ampliación do parque dos Salgueiriños

Reforma da explanada para ampliar o parque e habilitar um espazo acoutado para o mercadillo


Más sobre Ampliación do parque dos Salgueiriños

59: Acondicionamento accesos ao parque de Vista Alegre


Más sobre Acondicionamento accesos ao parque de Vista Alegre

60: Reparacións e melloras no parque da Alameda

Reparación de paseos, estanques, fontes...


Más sobre Reparacións e melloras no parque da Alameda

61: Trítico de Arbores senlleiras da Alameda


Más sobre Trítico de Arbores senlleiras da Alameda

62: Restauración muros no parque de Bonaval


Más sobre Restauración muros no parque de Bonaval

63: Restauración da fonte dos capitáns


Más sobre Restauración da fonte dos capitáns

64: Plan especial de protección das Brañas do Sar


Más sobre Plan especial de protección das Brañas do Sar

65: Novo edificio de servizos no Parque Eugenio Granell


Más sobre Novo edificio de servizos no Parque Eugenio Granell

66: Novo parque infantil de Vidán


Más sobre Novo parque infantil de Vidán

67: Novo Parque infantil de San Lázaro


Más sobre Novo Parque infantil de San Lázaro

68: Novo parque infantil e de adultos


Más sobre Novo parque infantil e de adultos

69: Renovación do Parque infantil


Más sobre Renovación do Parque infantil

70: Restauración das beirarrúas das Fontiñas

Eliminación de barreiras arquitectónicas e dos alcoubes das árbores


Más sobre Restauración das beirarrúas das Fontiñas

71: Novo parque biosaudábel nas Fontiñas


Más sobre Novo parque biosaudábel nas Fontiñas

72: Concurso de Balcóns 'Flores na Cidade'


Más sobre Concurso de Balcóns 'Flores na Cidade'

73: Reurbanización da Rúa de Raxoi

616 m2 

214.000 €


Más sobre Reurbanización da Rúa de Raxoi

74: Reubanización da Rúa Trinidade

488 m2 

149.000 €


Más sobre Reubanización da Rúa Trinidade

75: Novo Xardín de San Frutuoso

Retirouse o vello pavillón de madeira e reurbanizouse toda a contorna.


1.955 m2 

735.000 €


Más sobre Novo Xardín de San Frutuoso

76: Reurbanización de San Clemente

Recuperación e posta en valor da fonte que apareceu durante as obras.


2.365 m2 921.000 €


Más sobre Reurbanización de San Clemente

77: Reurbanización da Rúa do Cruceiro do Gaio e de Poza de Bar

697 m2 

232.000 €


Más sobre Reurbanización da Rúa do Cruceiro do Gaio e de Poza de Bar

78: Reurbanización da Costa e do Campo do Cruceiro do Gaio

2.808 m2 

906.824 €


Más sobre Reurbanización da Costa e do Campo do Cruceiro do Gaio

79: Campo das Hortas

567 m2

214.000 €Más sobre Campo das Hortas

80: Calzada de San Pedro

950 m2

409.000 €


Más sobre Calzada de San Pedro

81: Reurbanización da Rúa de Belvís

950 m2

409.000 €


Más sobre Reurbanización da Rúa de Belvís

82: Novo Miradoiro de Belvís

690 m2

287.000 €


Más sobre Novo Miradoiro de Belvís

83: Calzada de Santo Antonio

531 m2

207.000 €


Más sobre Calzada de Santo Antonio

84: Reurbanización da Rúa do Espirito Santo

2.175 m2 

517.961 €


Más sobre Reurbanización da Rúa do Espirito Santo

85: Reurbanización da Rúa do Olvido e da Praza Marcial Villamor

4.170 m2

1.075.000 €


Más sobre Reurbanización da Rúa do Olvido e da Praza Marcial Villamor

86: Reubanización da Praza da Oliveira


Más sobre Reubanización da Praza da Oliveira

87: Restauración do Paviemento de lousas da Rúa Baptizados


Más sobre Restauración do Paviemento de lousas da Rúa Baptizados

88: Ampliación das liñas de axuda á Rehabilitación de Vivendas na Cidade Histórica


Más sobre Ampliación das liñas de axuda á Rehabilitación de Vivendas na Cidade Histórica

89: Ampliación das liñas de axuda a rehabilitación de locais comercais


Más sobre Ampliación das liñas de axuda a rehabilitación de locais comercais

90: Inicio das obras da ARI de Vista Alegre

2 edificios teñen xa elevadores instalados e outros están iniciando os proxectos


Más sobre Inicio das obras da ARI de Vista Alegre

91: Congreso 'A cidade intuida'

Realización do Congreso 'Compostela 2021. A Cidade Intuída'


Más sobre Congreso 'A cidade intuida'

92: Declaración da ARI da Pontepedriña

No grupo de vivendas Cardenal Quiroga


Más sobre Declaración da ARI da Pontepedriña

93: Compostela Conta

Xornadas de posta en valor e difusión da historia da Cidade Histórica de Santiago


Más sobre Compostela Conta

94: Publicación 'A Cerca da Cidade'

Libro-guía coa historia e o presente da muralla de Santiago


Más sobre Publicación 'A Cerca da Cidade'

95: Restauración do lenzo da Muralla

Restauración dun dos poucos restos identificados que restan da antiga muralla de Santiago, na Rúa Entremuros


Más sobre Restauración do lenzo da Muralla

96: Castelo da Rocha

Convenio co Ministerio de Cultura (a través dunha emenda do BNG aos orzamentos do Estado) para ampliar a excavación do Castelo, poñelo en valor e colocar as bases dun futuro parque arqueolóxico


Más sobre Castelo da Rocha

97: Melloras no Auditorio de Galiza

2007

 • Puxemos en marcha un plan integral de evacuación adecuado á normativa vixente. A demarcación de zonas de evacuación, o trazado dos distintos itinerarios para a evacuación, a delimitación das zonas refuxio e a sinlética axeitada conformaron o groso desta actuación.

 • Dotamos os aseos de colectores hixiénicos

 • Dotamos unha zona para que os usuarios poidan ter a posibilidade de asear aos bebés.

 • Instalamos un sistema de aviso no exterior de comezo do espectáculo.

 • Instalamos unha rampla fixa de carga e descarga.


2008

 • Ao longo de agosto realizamos a ignifugación de todos os panos do Auditorio así como das butacas e moquetas das salas.

 • No outono comezou a obra de hidrofugación das paredes correspondentes á Sala Ángel Brage e de boa parte do perímetro do predio, obra que supuxo a eliminación da maior parte das filtracións de auga que non só se producían polas fisuras das cubertas, pois ao ser un predio asentado nunha braña e cun soporte mixto, en pivotes e zapatas, os movementos do terreo propiciaron desprazamentos dos paramentos e gretas.

 • Realizamos unha recuperación integral das madeiras das distintas escaleiras do predio: as de acceso á Sala de Exposicións, acceso aos aseos da planta baixa, acceso á Sala Circular e oficinas inferiores.

 • Adecentamos a dotación das oficinas cambiando as moi deterioradas persianas venecianas (totalmente estragadas polo uso de case vinte anos) e instalamos estores con filtro que garante unha zona de traballo máis adecuada para o uso de pantallas de ordenadores.

 • Renovación e substitución de parte dos xeradores eléctricos que garanten a subministración de enerxía eléctrica en caso de corte na rede xeral e, por tanto, a seguridade do.

 • Realizouse unha diagnose especializada en seguridade de espazos de espectáculos que se revisa cun mantemento anual integral, de posta a punto, substitución de pezas avariadas e seguimento das dotacións técnicas e de tremoia, tanto da AG como do Teatro Principal.

 • Puxemos a punto o pano corta-lume da Sala Ángel Brage substituído o sistema hidráulico que estaba moi degradado e fóra de catálogo, para podermos cumprir coas medidas de seguridade establecidas pola normativa en vigor.

 • Instalamos unha nova centraliña telefónica que nos permitiu anexionar o AG á rede do Concello, contratando ao mesmo tempo unha liña de saída para telefonía móbil. Ambas instalación supuxeron un importante aforro (en torno ao 50%) do consumo mensual e abriron a posibilidade de usar as conexións telefónicas co Concello e co Consorcio a través de extensións internas, de custo 0 para o AG (anteriormente realizábanse todas a través de chamadas externas).

 • Instalamos e conectamos o AG, por zonas, á rede wifi do Concello, feito que posibilita usar estas redes en eventos que así o requiran.


2009

 • Instalamos un sistema de quecemento na sala Ángel Brage compatible co traballo da RFG, garantindo unhas condicións de traballo, en termos acústicos e térmicos, óptimos para a actividade da orquestra.

 • Substituímos os dimmers da Sala Mozart para cumprir a normativa actual.

 • Dotamos dun proxector a Sala Mozart para poder realizar actividades en torno ao audiovisual, como é o caso de Curtocircuíto ou os programas didácticos.

 • Dotamos de medios audiovisuais a Sala Circular, modernizando minimamente unha sala que ao longo do ano acolle moitas reunións, consellos sectoriais e xornadas, tanto do Concello de Santiago de Compostela como doutras organizacións.

 • Instalamos un sistema de videovixilancia en todo o edificio con conexión a unha central receptora, que nos permitiu reorganizar a distribución do traballo nunha época en que a taxa de reposición de efectivos veu minguando o cadro de persoal (3 efectivos ata 2011).

 • Substitución do chan do escenario na Sala Ángel Brage, que debido a un uso continuado se atopaba nun estado preocupante para a seguridade dos executantes, causadas estas polo desgaste e rotura de táboas e remas.

 • Substitución e elaboración de prototipos de moas para as butacas das Sala Ángel Brage, que dada a idade destas xa non ten repostos no mercado e a substitución total das butacas é totalmente inasumible en termos económicos. Fíxose unha tiraxe de 1500 unidades para que quedaran para futuras reposicións.

 • Grazas a unha subvención do Consorcio da Cidade subtituíuse un novo tramo das cubertas do predio. Neste caso as que cobren a Sala AB. As cubertas son unha das grandes eivas do Auditorio, pois ao seren de cobre soldado, co paso do tempo todo o que era soldadura converteuse en fisura, e se a isto lle sumamos a pouca caída que ten o teito para un clima como o noso, o resultado aínda é máis preocupante.

 • Reestruturamos a distribución do espazo destinado a albergar os servizos de administración e xestión do AG e da RFG. Unificamos os servizos administrativos do AG na planta superior da zona de oficinas, racionalizando o espazo e pasando o gabinete de dirección a un despacho pequeno e concentrando o gabinete de administración no que anteriormente era o de dirección, un despacho moi grande que pasou a acoller catro traballadores/as. Os despachos da planta inferior quedaron a disposición da RFG, facendo eles as súas adaptacións de tabiques e obras menores que se adecuaran ás súas esixencias.

 • Fixemos un arquivo para o Auditorio no que antigamente era a Sala de Control. Isto permitiu sistematizar e ordenar o arquivo administrativo e de xestión do AG.

 • Substituímos equipos informáticos e de procesamento de información que xa nos estaban en condicións de seren usados polo desgaste do uso continuado, nalgún casos ao longo dos 20 anos do equipamento (computadores, unha fotocopiadora multifuncional, fax, centraliña de control de persoal, informatizando o sistema).

 • Instalación dun sistema de acceso ao AG mediante chave electrónica, con chaves personalizadas e codificadas.

 • Pola desaparición da vixilancia que poñía a USC á disposición do aparcamento soterrado do AG, instalamos un sistema de entrada con acceso restrinxido para o persoal das distintas entidades que operan no AG (RFG, AG, BMM) para uso ordinario, abríndoo a todo o público en días de actividade.

 • Recuperación e posta a punto de todo o material de iluminación do Auditorio.


2010

 • Procedemos á licitación, contratación e substitución dos dimmers da Sala Ángel Brage, para actualizalos e cumprir coa normativa europea vixente en materia de seguridade de dispositivos e instalacións eléctricas en espazos escénicos. Para acometer esta instalación contamos co apoio da Deputación da Coruña.

 • A través do Consorcio da Cidade de Santiago de Compostela licitouse a compra dun piano novo para o AG. Nestes momentos está en proceso de contratación.

 • Adecuamos un espazo para gardar o piano en condicións óptimas, con dispositivo de medición térmica, de humidade e de luminosidade.

 • Coa subvención do Consorcio acometeuse a remodelación do aparcamento soterrado co fin de adecualo á normativa e mellorar a súa funcionalidade e integración.


2011

 • Contratouse a obra de reposición do pavimento da praza do Auditorio co fin de eliminar as filtracións de auga, ordenar o seu uso e arranxar o seu pavimento.

 • Está en proceso de licitación a obra do último tramo de cubertas pendente da súa reposición.


Más sobre Melloras no Auditorio de Galiza

98: Melloras no Teatro Principal

2007

 • Substitución das butacas do patio de butacas e recuperación dalgunhas cadeiras dos palcos.


2008

 • Recuperación e restauración integral do piano do TP, deixandoo en óptimas condicións para o seu uso.


2009

 • Reparación integral do proxector de cinema do teatro 35 mm.

 • Dotación dunha rebobinadora automática para a sala de proxección do teatro.

 • Dotación dun lector dixital para proxeccións neste sistema.

 • Recuperación e posta a punto de todo o material de iluminación.


2010

 • Obra de substitución do chan do escenario do teatro, por estar este totalmente deteriorado polo uso continuado de moitos anos.

 • Recanalización das condicións de augas pluviais soterradas no teatro.

 • Recuperación e acondicionamento da chácena do teatro.

 • Creación dun almacén para material técnico e instrumental na chácena do teatro.

 • Adecuación do sistema de quecemento e substitución de varias bombas deste sistema.

 • Recuperación, repicado, pintado e acondicionamento de varias paredes do teatro que presentaban problemas de humidade.

 • Revisión e substitución das BIES do teatro.


2011

 • Substitución e retimbrado dos extintores do teatro.

 • Adecuación do sistema antiincendios e conexión á central receptora.

 • Limpeza e posta a punto da tremoia.


Más sobre Melloras no Teatro Principal

99: Ampliación da rede de abastecemento Laraño


Más sobre Ampliación da rede de abastecemento Laraño

100: Ampliación do CSC de Figueiras

Ampliacion do centro sociocultural de Figueiras con dotación dunha sala multiúsos e unha aula de TIC.


Más sobre Ampliación do CSC de Figueiras

101: Ampliación do CSC de Laraño

Ampliación do CSC de Laraño que conta con sala multiúsos, e dúas novas aulas de traballo.


Más sobre Ampliación do CSC de Laraño

102: Obras de mellora no CSC de Busto

Acondicionamento da Rede de Centros Socioculturais con diversas obras de reparación, mellora do illamento, pintado, acondicionamento climático, substitución de ventás, melloras na seguridade, redistribución de espazos... Actuouse, en distinta medida nos centros de Busto, Amio, Grixoa, Nemenzo, Marantes, A Trisca, Vite, Conxo, Lamascal, A Rocha, A Almáciga, Cidade Histórica, San Lourenzo, San Xulián de Carballal, A Enfesta, A Peregrina, Villestro, O Ensanche, Marrozos, Bando, A Gracia, Cesar, O Castiñeiriño (algunha destas obras están en proceso neste exercicio).   


Más sobre Obras de mellora no CSC de Busto

103: Obras de mellora no CSC de Amio

Acondicionamento da Rede de Centros Socioculturais con diversas obras de reparación, mellora do illamento, pintado, acondicionamento climático, substitución de ventás, melloras na seguridade, redistribución de espazos... Actuouse, en distinta medida nos centros de Busto, Amio, Grixoa, Nemenzo, Marantes, A Trisca, Vite, Conxo, Lamascal, A Rocha, A Almáciga, Cidade Histórica, San Lourenzo, San Xulián de Carballal, A Enfesta, A Peregrina, Villestro, O Ensanche, Marrozos, Bando, A Gracia, Cesar, O Castiñeiriño (algunha destas obras están en proceso neste exercicio).   


Más sobre Obras de mellora no CSC de Amio

104: Obras de mellora no CSC de Grixoa

Acondicionamento da Rede de Centros Socioculturais con diversas obras de reparación, mellora do illamento, pintado, acondicionamento climático, substitución de ventás, melloras na seguridade, redistribución de espazos... Actuouse, en distinta medida nos centros de Busto, Amio, Grixoa, Nemenzo, Marantes, A Trisca, Vite, Conxo, Lamascal, A Rocha, A Almáciga, Cidade Histórica, San Lourenzo, San Xulián de Carballal, A Enfesta, A Peregrina, Villestro, O Ensanche, Marrozos, Bando, A Gracia, Cesar, O Castiñeiriño (algunha destas obras están en proceso neste exercicio).   


Más sobre Obras de mellora no CSC de Grixoa

105: Obras de mellora no CSC de Nemenzo

Acondicionamento da Rede de Centros Socioculturais con diversas obras de reparación, mellora do illamento, pintado, acondicionamento climático, substitución de ventás, melloras na seguridade, redistribución de espazos... Actuouse, en distinta medida nos centros de Busto, Amio, Grixoa, Nemenzo, Marantes, A Trisca, Vite, Conxo, Lamascal, A Rocha, A Almáciga, Cidade Histórica, San Lourenzo, San Xulián de Carballal, A Enfesta, A Peregrina, Villestro, O Ensanche, Marrozos, Bando, A Gracia, Cesar, O Castiñeiriño (algunha destas obras están en proceso neste exercicio).   


Más sobre Obras de mellora no CSC de Nemenzo

106: Restauración da carballeira de Nemenzo

Restauración e incorporación ao uso público da carballeira de Nemenzo


Más sobre Restauración da carballeira de Nemenzo

107: Restauración ambiental da carballeira de Mourentán

Restauración e incorporación ao uso público da carballeira de Mourentán


Más sobre Restauración ambiental da carballeira de Mourentán

108: Obras de mellora no CSC de Marantes

Acondicionamento da Rede de Centros Socioculturais con diversas obras de reparación, mellora do illamento, pintado, acondicionamento climático, substitución de ventás, melloras na seguridade, redistribución de espazos... Actuouse, en distinta medida nos centros de Busto, Amio, Grixoa, Nemenzo, Marantes, A Trisca, Vite, Conxo, Lamascal, A Rocha, A Almáciga, Cidade Histórica, San Lourenzo, San Xulián de Carballal, A Enfesta, A Peregrina, Villestro, O Ensanche, Marrozos, Bando, A Gracia, Cesar, O Castiñeiriño (algunha destas obras están en proceso neste exercicio).   


Más sobre Obras de mellora no CSC de Marantes

109: Obras de mellora no CSC da Trisca

Acondicionamento da Rede de Centros Socioculturais con diversas obras de reparación, mellora do illamento, pintado, acondicionamento climático, substitución de ventás, melloras na seguridade, redistribución de espazos... 


Actuouse, en distinta medida nos centros de Busto, Amio, Grixoa, Nemenzo, Marantes, A Trisca, Vite, Conxo, Lamascal, A Rocha, A Almáciga, Cidade Histórica, San Lourenzo, San Xulián de Carballal, A Enfesta, A Peregrina, Villestro, O Ensanche, Marrozos, Bando, A Gracia, Cesar, O Castiñeiriño (algunha destas obras están en proceso neste exercicio).   


Más sobre Obras de mellora no CSC da Trisca

110: Obras de mellora no CSC

Acondicionamento da Rede de Centros Socioculturais con diversas obras de reparación, mellora do illamento, pintado, acondicionamento climático, substitución de ventás, melloras na seguridade, redistribución de espazos... 


Actuouse, en distinta medida nos centros de Busto, Amio, Grixoa, Nemenzo, Marantes, A Trisca, Vite, Conxo, Lamascal, A Rocha, A Almáciga, Cidade Histórica, San Lourenzo, San Xulián de Carballal, A Enfesta, A Peregrina, Villestro, O Ensanche, Marrozos, Bando, A Gracia, Cesar, O Castiñeiriño (algunha destas obras están en proceso neste exercicio).   


Más sobre Obras de mellora no CSC

111: Obras de mellora no CSC

Acondicionamento da Rede de Centros Socioculturais con diversas obras de reparación, mellora do illamento, pintado, acondicionamento climático, substitución de ventás, melloras na seguridade, redistribución de espazos... 


Actuouse, en distinta medida nos centros de Busto, Amio, Grixoa, Nemenzo, Marantes, A Trisca, Vite, Conxo, Lamascal, A Rocha, A Almáciga, Cidade Histórica, San Lourenzo, San Xulián de Carballal, A Enfesta, A Peregrina, Villestro, O Ensanche, Marrozos, Bando, A Gracia, Cesar, O Castiñeiriño (algunha destas obras están en proceso neste exercicio).   


Más sobre Obras de mellora no CSC

112: Obras de mellora no CSC de Lamascal

Acondicionamento da Rede de Centros Socioculturais con diversas obras de reparación, mellora do illamento, pintado, acondicionamento climático, substitución de ventás, melloras na seguridade, redistribución de espazos... 


Actuouse, en distinta medida nos centros de Busto, Amio, Grixoa, Nemenzo, Marantes, A Trisca, Vite, Conxo, Lamascal, A Rocha, A Almáciga, Cidade Histórica, San Lourenzo, San Xulián de Carballal, A Enfesta, A Peregrina, Villestro, O Ensanche, Marrozos, Bando, A Gracia, Cesar, O Castiñeiriño (algunha destas obras están en proceso neste exercicio).   


Más sobre Obras de mellora no CSC de Lamascal

113: Obras de mellora no CSC da Rocha

Acondicionamento da Rede de Centros Socioculturais con diversas obras de reparación, mellora do illamento, pintado, acondicionamento climático, substitución de ventás, melloras na seguridade, redistribución de espazos... 


Actuouse, en distinta medida nos centros de Busto, Amio, Grixoa, Nemenzo, Marantes, A Trisca, Vite, Conxo, Lamascal, A Rocha, A Almáciga, Cidade Histórica, San Lourenzo, San Xulián de Carballal, A Enfesta, A Peregrina, Villestro, O Ensanche, Marrozos, Bando, A Gracia, Cesar, O Castiñeiriño (algunha destas obras están en proceso neste exercicio).   


Más sobre Obras de mellora no CSC da Rocha

114: Obras de mellora no CSC da Almáciga

Acondicionamento da Rede de Centros Socioculturais con diversas obras de reparación, mellora do illamento, pintado, acondicionamento climático, substitución de ventás, melloras na seguridade, redistribución de espazos... 


Actuouse, en distinta medida nos centros de Busto, Amio, Grixoa, Nemenzo, Marantes, A Trisca, Vite, Conxo, Lamascal, A Rocha, A Almáciga, Cidade Histórica, San Lourenzo, San Xulián de Carballal, A Enfesta, A Peregrina, Villestro, O Ensanche, Marrozos, Bando, A Gracia, Cesar, O Castiñeiriño (algunha destas obras están en proceso neste exercicio). 


Más sobre Obras de mellora no CSC da Almáciga

115: Obras de mellora no CSC da Cidade Histórica

Acondicionamento da Rede de Centros Socioculturais con diversas obras de reparación, mellora do illamento, pintado, acondicionamento climático, substitución de ventás, melloras na seguridade, redistribución de espazos... 


Actuouse, en distinta medida nos centros de Busto, Amio, Grixoa, Nemenzo, Marantes, A Trisca, Vite, Conxo, Lamascal, A Rocha, A Almáciga, Cidade Histórica, San Lourenzo, San Xulián de Carballal, A Enfesta, A Peregrina, Villestro, O Ensanche, Marrozos, Bando, A Gracia, Cesar, O Castiñeiriño (algunha destas obras están en proceso neste exercicio). 


Más sobre Obras de mellora no CSC da Cidade Histórica

116: Obras de mellora no CSC de San Lourenzo

Acondicionamento da Rede de Centros Socioculturais con diversas obras de reparación, mellora do illamento, pintado, acondicionamento climático, substitución de ventás, melloras na seguridade, redistribución de espazos... Actuouse, en distinta medida nos centros de Busto, Amio, Grixoa, Nemenzo, Marantes, A Trisca, Vite, Conxo, Lamascal, A Rocha, A Almáciga, Cidade Histórica, San Lourenzo, San Xulián de Carballal, A Enfesta, A Peregrina, Villestro, O Ensanche, Marrozos, Bando, A Gracia, Cesar, O Castiñeiriño (algunha destas obras están en proceso neste exercicio).   


Más sobre Obras de mellora no CSC de San Lourenzo

117: Obras de mellora no CSC de Carballal

Acondicionamento da Rede de Centros Socioculturais con diversas obras de reparación, mellora do illamento, pintado, acondicionamento climático, substitución de ventás, melloras na seguridade, redistribución de espazos... Actuouse, en distinta medida nos centros de Busto, Amio, Grixoa, Nemenzo, Marantes, A Trisca, Vite, Conxo, Lamascal, A Rocha, A Almáciga, Cidade Histórica, San Lourenzo, San Xulián de Carballal, A Enfesta, A Peregrina, Villestro, O Ensanche, Marrozos, Bando, A Gracia, Cesar, O Castiñeiriño (algunha destas obras están en proceso neste exercicio).   


Más sobre Obras de mellora no CSC de Carballal

118: Obras de mellora no CSC da Enfesta

Acondicionamento da Rede de Centros Socioculturais con diversas obras de reparación, mellora do illamento, pintado, acondicionamento climático, substitución de ventás, melloras na seguridade, redistribución de espazos...


Más sobre Obras de mellora no CSC da Enfesta

119: Obras de mellora no CSC da Peregrina

Acondicionamento da Rede de Centros Socioculturais con diversas obras de reparación, mellora do illamento, pintado, acondicionamento climático, substitución de ventás, melloras na seguridade, redistribución de espazos...


Más sobre Obras de mellora no CSC da Peregrina

120: Obras de mellora no CSCX do Ensanche

Acondicionamento da Rede de Centros Socioculturais con diversas obras de reparación, mellora do illamento, pintado, acondicionamento climático, substitución de ventás, melloras na seguridade, redistribución de espazos... Actuouse, en distinta medida nos centros de Busto, Amio, Grixoa, Nemenzo, Marantes, A Trisca, Vite, Conxo, Lamascal, A Rocha, A Almáciga, Cidade Histórica, San Lourenzo, San Xulián de Carballal, A Enfesta, A Peregrina, Villestro, O Ensanche, Marrozos, Bando, A Gracia, Cesar, O Castiñeiriño (algunha destas obras están en proceso neste exercicio).   


Más sobre Obras de mellora no CSCX do Ensanche

121: Obras de mellora no CSC de Bando

Acondicionamento da Rede de Centros Socioculturais con diversas obras de reparación, mellora do illamento, pintado, acondicionamento climático, substitución de ventás, melloras na seguridade, redistribución de espazos... Actuouse, en distinta medida nos centros de Busto, Amio, Grixoa, Nemenzo, Marantes, A Trisca, Vite, Conxo, Lamascal, A Rocha, A Almáciga, Cidade Histórica, San Lourenzo, San Xulián de Carballal, A Enfesta, A Peregrina, Villestro, O Ensanche, Marrozos, Bando, A Gracia, Cesar, O Castiñeiriño (algunha destas obras están en proceso neste exercicio).   


Más sobre Obras de mellora no CSC de Bando

122: Obras de mellora no CSC da Gracia

Acondicionamento da Rede de Centros Socioculturais con diversas obras de reparación, mellora do illamento, pintado, acondicionamento climático, substitución de ventás, melloras na seguridade, redistribución de espazos... Actuouse, en distinta medida nos centros de Busto, Amio, Grixoa, Nemenzo, Marantes, A Trisca, Vite, Conxo, Lamascal, A Rocha, A Almáciga, Cidade Histórica, San Lourenzo, San Xulián de Carballal, A Enfesta, A Peregrina, Villestro, O Ensanche, Marrozos, Bando, A Gracia, Cesar, O Castiñeiriño (algunha destas obras están en proceso neste exercicio).   


Más sobre Obras de mellora no CSC da Gracia

123: Obras de mellora no CSC de Cesar

Acondicionamento da Rede de Centros Socioculturais con diversas obras de reparación, mellora do illamento, pintado, acondicionamento climático, substitución de ventás, melloras na seguridade, redistribución de espazos... Actuouse, en distinta medida nos centros de Busto, Amio, Grixoa, Nemenzo, Marantes, A Trisca, Vite, Conxo, Lamascal, A Rocha, A Almáciga, Cidade Histórica, San Lourenzo, San Xulián de Carballal, A Enfesta, A Peregrina, Villestro, O Ensanche, Marrozos, Bando, A Gracia, Cesar, O Castiñeiriño (algunha destas obras están en proceso neste exercicio).   


Más sobre Obras de mellora no CSC de Cesar

124: Obras de mellora no CSC do Castiñeiriño

Acondicionamento da Rede de Centros Socioculturais con diversas obras de reparación, mellora do illamento, pintado, acondicionamento climático, substitución de ventás, melloras na seguridade, redistribución de espazos... 


Actuouse, en distinta medida nos centros de Busto, Amio, Grixoa, Nemenzo, Marantes, A Trisca, Vite, Conxo, Lamascal, A Rocha, A Almáciga, Cidade Histórica, San Lourenzo, San Xulián de Carballal, A Enfesta, A Peregrina, Villestro, O Ensanche, Marrozos, Bando, A Gracia, Cesar, O Castiñeiriño (algunha destas obras están en proceso neste exercicio).  


Más sobre Obras de mellora no CSC do Castiñeiriño

125: Incorporación do CSC das Brañas de Andrés


Más sobre Incorporación do CSC das Brañas de Andrés

126: Incorporación do CSC da Lavacolla


Más sobre Incorporación do CSC da Lavacolla

127: Construción do novo CSC de Santa Marta

Construción do novo Centro Sociocultural de Santa Marta que contará cunha sala coas condicións para se incorporar á Rede de Teatros e Auditorios na categoría B.


Más sobre Construción do novo CSC de Santa Marta

128: Proxecto de novo CSC Romaño-Vista Alegre


Más sobre Proxecto de novo CSC Romaño-Vista Alegre

129: Proxecto de novo CSC 'Santiago Norte'


Más sobre Proxecto de novo CSC 'Santiago Norte'

130: Novo Local Social na Caramoniña


Más sobre Novo Local Social na Caramoniña

131: Transformación CEIP 'Ramón Cabanillas' en Factor

Incorporación á rede de CSC do antigo colexio Ramón Cabanillas, en proceso de se converter nun xerme de factoría cultural.


Más sobre Transformación CEIP 'Ramón Cabanillas' en Factor

133: Teatro e Danza en Xira


Más sobre Teatro e Danza en Xira

135: Domingos en familia / Achegarte

 • Domingos en familia, programa creado para a rede de centros socioculturais que ofreceu propostas variadas para o tempo compartido entre maiores e pequenos da fin de semana. Este programa evolucionou cara o actual Achegarte que se compón dunha amplísima grella de actividades escénicas e musicais de pequeno formato, programadas por toda a rede xa non só durante a fin de semana.


Más sobre Domingos en familia / Achegarte

136: Compostela Máxica

 • Botamos a andar a Semana Internacional do Ilusionismo. Compostela Máxica, cita anual cun intenso programa de maxia que acolle propostas nas rúas e prazas, escolas, hospitais, Teatro Principal e o Auditorio de Galicia.


Más sobre Compostela Máxica

137: Galicreques

Festival Internacional de Títeres de Galicia, no que a Concellaría colabora decisivamente con achega económica, a través dunha subvención nominativa, e coa disposición de salas para a realización do festival.


Más sobre Galicreques

138: Ciclo de Piano Ángel Brage

 • Mantivéronse os criterios fundamentais do ciclo de música culta do Auditorio, que aumentou significativamente o número de abonados. As novidades a reseñar deste período serían a creación do Ciclo de Piano Ángel Brage e quizais conveña destacar como fitos puntuais cunha máis que notable acollida o concerto especial do XX aniversario do Auditorio que contou coa solista Ute Lemper ou o concerto participativo incluído na temporada 2010-2011 con corais non profesionais galegas.


Más sobre Ciclo de Piano Ángel Brage

139: Revelando Voces

 • Creouse o ciclo Revelando Voces, nun primeiro momento xestionado desde a área de Cultura e que despois pasou a ser xestionado pola área de Centros Socioculturais. Este ciclo acolle artistas composteláns que están emerxendo na súa disciplina.


Más sobre Revelando Voces

140: Potenciación da Banda Municipal de Música

 • Logo da incorporación dun novo director para a Banda Municipal de Música, reorganizouse o seu programa, cunha planificación por temporada composta pola oferta habitual de concertos dominicais durante todo o ano e concertos de verán os xoves, ademais da súa participación en eventos diversos da cidade. Esta programación que inclúe directores convidados, concertos temáticos, incorpora de obras do repertorio galego actual, de novos autores internacionais e tamén recuperación de obras do arquivo antigo da formación, é, por primeira vez, difundida a través de folletos específicos por temporada.


Más sobre Potenciación da Banda Municipal de Música

141: Apalpando ás ilusións

Programación de Nadal da Rede de Centros Sociocultirais


Más sobre Apalpando ás ilusións

142: Festival dos Abrazos

O Festival do Abrazos conseguiu ofrecer a composteláns e compostelás unha oferta cultural de referencia superando o ermo que era o mes de agosto na cidade.  Constituíuse nunha plataforma que serviu para a redescuberta dos espazos a veciños e visitantes e que puxo en valor a capacidade de convocatoria da cultura na nosa cidade. O clown, o novo circo, a música, a danza, o teatro, o cinema e as artes plásticas converteron os parques, xardíns, rúas, prazas e teatros de Santiago no escenario dun abrazo entre a vangarda creativa local e algunhas das máis singulares propostas culturais do mundo.


Más sobre Festival dos Abrazos

143: Vive o Verán

o programa Vive o Verán Vive o Verán organizase desde a Rede de Centros Socioculturais en colaboración coa Concellaría do Medio Ambiente, durante os meses estivais (anteriormente practicamente sen actividade) e que, malia conter outras vertentes como a conciliación, o lecer, o coñecemento do medio ou os hábitos de vida saudable, tamén presta atención na súa medida á acción cultural de pequeno formato (representacións teatrais, monicreques, contacontos, música...)


Más sobre Vive o Verán

144: CIneuropa

 • Cineuropa, un dos eventos de cinema máis destacábel do país que cumprirá a XXV edición e que singularizada por unha escolla de filmes punteiros, anovadores, pouco comerciais e de difícil visionado nas canles habituais de exhibición, fan de Cineuropa un festival totalmente consolidado cun público fidelizado Ao longo destes anos conseguimos darlle unha especial relevancia ao cinema realizado en Galiza.


Más sobre CIneuropa

145: Curtocircuito

 • No ano 2009 a Área de Cultura comezou a organizar o ciclo Curtocircuito, até ese momento fora xestionado desde Turismo. Este ciclo desenvólvese en dúas etapas, unha no verán co Curtocircuito na Rúa, iniciativa que se acolle no Festival dos Abrazos, e outra na semana oficial do Festival no mes de maio. Este evento é unha iniciativa singular dentro deste tipo de festivais sendo dos poucos que se realizan na península e funciona como punto de encontro de numerosos profesionais e afeccionados que para compartir o máis novedoso e arriscado da produción de curtas do panorama internacional. Inclúe un mercado de curtametraxes.


Más sobre Curtocircuito

146: Cinemas dixitais

 • Cinemas Dixitais Ciclo anual que se desenvolve na Rede de Centros Socioculturais Socioculturais.


Más sobre Cinemas dixitais

147: A Revolta das letras

A revolta das letras


Más sobre A Revolta das letras

148: Libro-libre

Espello galego de book-crossing


Más sobre Libro-libre

149: Cadernos Compostela

 • Puxemos a andar Cadernos de Compostela, colección que pretende constituírse nunha das primeiras iniciativas do futuro Centro de Estudos Composteláns Ánxel Casal. Unha colección que naceu co propósito de recoller materiais de interese local, ben por seren traballos de composteláns, ben por seren traballos de interese para a cidadanía compostelá. O primeiro número foi Valle-Inclán en Compostela. A derradeira estadía en Compostela, de Javier del Valle-Inclán Alsina, e os segundo centrouse na figura de Ánxel Casal da man de Miguel Anxo Seixas.


Más sobre Cadernos Compostela

150: Zona "C"

Espazo alternativo e polivalente, de creación múltiple aberto ao público o 13 de marzo do ano 2007. Ao longo destes catro anos converteuse nun referente para os artistas máis novos e arriscados. As intervencións que se realizan neste espazo constitúen na maioría dos casos a primeira oportunidade de abordaxe dun traballo artístico individual por parte dun artista e atendendo á totalidade do proceso creativo, desde o momento da ideación da peza até a meterialización e confrontación directa co público.

Desde o ano 2009 a Concellaría de Cultura estableceu un convenio de colaboración co Máster de Arte e Museoloxía da Facultade de Historia da USC e realízase unha práctica profesional ao ano no que intervén un artista e un comisario/a matriculados neste mestrado. 


Más sobre Zona "C"

151: Exposición no Auditorio de Galiza

2007

Luís Seoane. Da costa de Circe á costa da Morte. Óleos da colección Alcalde Varela.

Permitiu ver por primeira vez xuntos os cadros dunha das máis importantes coleccións de arte galega, unha boa parte dos cales nunca foran amosados en Galicia.


Compostelarte supuxo unha invitación aos artistas nados ou residentes en Santiago entre as décadas dos 40 e 50 a que presentasen os seus traballos editándose un catálogo e un DVD coa idea de difundir esta xeración entre o público máis novo e supoñendo un achegamento aos habitantes da cidade.A restrospectiva de Manuel Quintana Martelo que ocupou tamén un segundo contedor, a Igrexa da Universidade, foi a primeira gran restrospectiva deste artista en Galicia, que comezaría nos anos 70 e chegaría até as súas últimas propostas. Nesta ocasión contamos coa coprodución da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia o que permitiu dotar a exposición de máis recursos.


Pechouse 2007 coa exposición dos Premios do Auditorio


A quinta convocatoria dun premio consolidado que se converteu nunha das primeiras oportunidades dos artistas galegos para dar a coñecer a súa obra e iniciar unha excelente traxectoria. Está dotado con un primeiro premio de 6.500 euros, catro accésits de 1.500 euros cada un e un premio do público, resultado da votación das persoas asistentes á mostra dotado con 1.200 euros.2008


A historieta galega. Produción propia que saldaba unha débeda cunha disciplina que entendiamos merecía ter un lugar relevante na historia da arte do noso país e que repasou a través de publicacións e orixinais a historia do cómic galego desde o seu nacemento ata os nosos días. Contou tamén coa coidada edición dun catálogo e con talleres e conferencias dos debuxantes.


Fotógrafos insospeitados. Celebridades detrás do obxectivo formou parte de Photoespaña, o festival de fotografía máis relevante de España e un dos recoñecidos internacionalmente. Foron máis de 20 creadores de prestixio nos seus campos profesionais: músicos escritores, cantantes, actores, cineastas, artistas, poetas, como BRYAN ADAMS, músico; PEDRO ALMODOVAR ou LUCHINO VISCONTI Directores de cine; JEFF BRIDGES ou RICHARD GERE actores, PABLO PICASSO, pintor, LOU REED, músico; EMILE ZOLA, escritor entre outros. Personaxes contemporáneos e históricos que atopan na fotografía un medio de expresión e cuxas imaxes forman parte de colección de institucións como a Fundación 3M de Milán, o Museo Carnavalet e o Museo de Orsay de París, a Libraría do Congreso de Washington, importantes galerías internacionais etc.


Marxes e mapas: A creación de xénero en Galiza tivo lugar na sala de exposicións Isaac Díaz Pardo Auditorio de Galicia e na ZONA “C”. Acolleu a proposta de dous novos aínda que expertos comisarios galegos Chus Martínez e Xosé Manuel Lens. Está colectiva reuniu a obra de 26 artistas galegas e tivo como punto de partida a mostra A arte inexistente. Artistas galegas do século XX realizada no Auditorio de Galicia no ano 1995. Analizou o cambio de linguaxes, temáticas e roles da creación realizada e producida por mulleres en Galiza desde mediados dos 90 ata a actualidade. Un ciclo audiovisual complementou a mostra na zona “C”


2009


A antolóxica de Antón Mouzo revisou a obra do artista falecido propoñendo un percorrido historicista sobre a súa produción. Foi referente para todos os estudiosos de Mouzo. Editouse un catálogo dixital


Mulleres en plural. A muller a través do obxectivo dos grandes fotógrafos do século XX. É unha achega a unha importante colección privada de fotografía que recolle o universo feminino a través das miradas e os obxectivos dos grandes maestros da fotografía do século XX. Lola Garrido que firma as máis importantes críticas de fotografía do Estado Español foi a comisaria.


Latidos dun mundo convulso. Proxecto de Lunwerg editores coproducido con Obra Social de Caja Madrid, amosou a través de 100 fotografías diversos escenarios conflitivos dos últimos 30 anos, dende mirada de 10 fotógrafos españois de recoñecido prestixio, como Cristina García Rodero, Gervasio Sánche o Sandra Balsells.


A sexta edición dos Premios do Auditorio rematan o ano.


2010


A exposición María Xosé Díaz. 1980 – 2010 propuxo un percorrido por trinta anos de traballo e investigación comisariada polo teórico Antonio Garrido Moreno


Producida polo Disseny Hub Barcelona o Auditorio acolleu a exposición de Outumuro LOOKS. 20 anos fotografando moda que supuxo unha oportunidade única de ver reunida por primeira vez a obra dun fotógrafo coñecido internacionalmente e nado en Ourense. Máis de 200 imaxes capturadas polo que seguramente é un dos fotógrafos galegos máis coñecidos internacionalmente. Pioneiro e referente no campo da fotografía de moda, as súas obras son as da fantasía e os soños, representan unha ficción da realidade que constrúe novos mundos perfectos.


Korda. Coñecido, Descoñecido. Unha nova colaboración con Photoespaña e La Fábrica para comprender o legado de Alberto Korda (1928, La Habana – 2001, París) a través dunha extensa selección de imaxes que nos amosan con detalle a súa extraordinaria carreira fotográfica que en moitos sentidos nos achega ao desenvolvemento de Cuba e da Revolución cubana ao longo da segunda metade do século XX. Unha grande parte das fotografías eran descoñecidas e por vez primeira son públicas grazas ao acceso ao arquivo Korda que permitiu Diana Díaz, a súa filla maior e herdeira.


A cidade interpretada, proxecto de arte pública que coproducimos xunto co CGAC e o Xacobeo. Deu continuidade á primeira edición da etapa anterior situando a Compostela na vangarda deste tipo de proxectos a nivel internaciona.

2011

Casus belli. Refutación do contexto. Comisariada por Alberto González Alegre e Anxo Cervizo, trata de analizar os conflitos que se producen nos procesos de recepción da arte contemporánea elaborando un mapa ou tipoloxía das problemáticas posibles.


Sería absolutamente imposible incluír unha relación das diferentes mostras que estiveron abertas nos centros socioculturais, moitas delas de artistas composteláns mais tamén moitas con contidos e finalidades divulgativas de temática diversa (ciencia, literatura, historia...), mais non podemos deixar de sinalar a que neste momento está a circular pola rede, “A memoria da xente”, como centro de actividades socioculturais de recuperación da historia cotiá dos barrios e parroquias, dos personaxes e da evolución do municipio. Vinculada con esta liña de traballo está tamén a iniciativa dun ciclo de charlas e proxeccións en torno á memoria histórica da época da ditadura franquista moi centrada no barrio de Conxo (“A memoria silenciada”)


Más sobre Exposición no Auditorio de Galiza

152: Construción do CERSIA

 1. Construcción e posta en marcha do CERSIA: o edificio CERSIA-Empresa (Centro de Recursos e Servizos Integrais de Apoio á Empresa) permitirá centralizar os servizos que presta a concellaría de Promoción Económica e a xestión dos programas de emprendemento, comercio, formación e inserción laboral. As actividades que se desenvolverán nestas instalacións estrutúranse en torno a tres ámbitos de actuación, intimamente relacionados: apoio á cultura emprendedora, apoio ao emprego, e apoio ao empresariado e á promoción económica da cidade.

CERSIA-Empresa ten unha superficie construída de  1.630 metros cadrados dotada de:  

 • Salón de actos con capacidade para 200 persoas

 • Dez oficinas illadas para a ubicación de proxectos empresariais antes da súa constitución.

 • Dúas salas de reunións apropiadas para a realización de mesas de traballo.

 • Unha aula de informática pensada para 30 persoas, e dotada dos equipos pertinentes, e  acondicionada para usos docentes.

 • Dúas aulas de usos múltiples.Estes espazos de carácter multidisciplinar poden ser acondicionados como oficinas ou espazos para a docencia de xeito rápido e pouco custoso.

 • Espazos destinados aos servizos internos do edificio, así como aseos independentes para ambos sexos e aseos adaptados para persoas con mobilidade reducida.


Más sobre Construción do CERSIA

153: Observatorio Estatístico

 1. Observatorio Estatístico: Nun exercicio de transparencia, o Observatorio Estatístico recompila, dun xeito ordenado e funcional, os datos facilitados por decenas de entidades e organismos, que poden ser utilizados de balde, (sempre citando a fonte) en estudos e análises sobre a actual situación do municipio. A través do espazo web estatistica.maiscompostela.org  difúndense todos estes indicadores a nivel externo, reforzando a imaxe da cidade, da súa cultura, do seu urbanismo, e do seu tecido produtivo a nivel nacional e internacional. Estudos e publicacións:

  • Estatísticos anos 2007, 2008, 2009 e 2010.

  • Decatístico Compostela. Radiografía dunha década 1999/2009

  • Boletíns sobre o mercado laboral de Santiago de Compostela, publicación semestral


Más sobre Observatorio Estatístico

154: Consolidación da Rede de Cooperación Local

 1. Consolidación da Rede de Cooperación Local: A concellaría de Promoción Económica puxo en marcha a Rede de Cooperación Local (RCL) no ano 2004 como marco de fomento e creación de riqueza, co obxectivo de favorecer a competitividade e a innovación do noso tecido industrial a través da colaboración entre o mundo empresarial, as institucións e a Universidade de Santiago. Partimos da idea de que a cooperación entre as entidades que conforman o tecido empresarial compostelá facilita a xeración e incorporación de coñecementos para dar resposta aos retos e problemas do sector, permitindo as nosas empresas acadar unha mellor posición de competitividade nunha economía cada vez máis globalizada.  Por iso organizamos distintos encontros empresariais, actividades formativas e implementamos novas ferramentas web que nos permiten crear espazos físicos e virtuais de auto-coñecemento e promoción das nosas institucións e empresas. Nas actividades organizadas no ano 2009 participaron case 400 persoas e no ano 2010 máis de 1000 persoas.

As actividades da Rede de Cooperación Local baséanse nas conclusións do Estudo do sector industrial de Santiago de Compostela no que se ofrece unha radiografía do tecido empresarial compostelá. Publicado en 2008, supón un avance no coñecemento do noso tecido empresarial e industrial, necesario para definir as suas carencias e as súas potencialidades de cara ao interior (para que as empresas se coñezan entre elas e os recursos de que dispoñen a hora de establecer negocios) e de cara ao exterior (para futuros inversores). Contén información sobre o tecido produtivo do Concello de Santiago, definindo o mapa industrial de Compostela e as características básicas do territorio empresarial. Inclúe unha completa cartografía e unha diagnose da oferta formativa que existe actualmente e dos perfís profesionais demandados polas empresas.

Ao mesmo que tempo que este estudo tamén se realizou un Estudo Técnico  para a adaptación do Plan Parcial Urbanístico do Polígono Industrial do Tambre ó novo Plan Xeral de Ordenación Municipal de Santiago, que se traduce hoxe nun cambio normativo que benficia ás empresas de Compostela. 


Más sobre Consolidación da Rede de Cooperación Local

155: Consolidación e ampliación de actividades do Servizo de Apoio á Empresa.

 1. Consolidación e ampliación de actividades do Servizo de Apoio á Empresa:  Este servizo que ten como obxectivo apoiar a creación e consolidación de empresas no Concello de Santiago de Compostela ofrece apoio a persoas emprendedoras, empresariado e comerció con actividades que van dende a xa consolidada Xornada Emprende en Compostela (asistencia de 500 persoas no ano 2009, máis de 300 no ano 2010), actividades formativas e de difusión da cultura emprendedora, o Concurso de Novas Ideas Empresariais Compostela Activa e que conta cun programa de Axudas para a creación de novas emprensas Compostela Activa .


Más sobre Consolidación e ampliación de actividades do Servizo de Apoio á Empresa.

156: Plan de Excelencia do Comercio de Compostela

lan de Excelencia Comercial. Este plan, que contou cun orzamento de 289.022 euros, desenvolveuse nos anos 2007 e 2008. No marco deste plan desenvolvemos múltiples actividades de dinamización comercial: Concurso de Escaparatismo,  Compostela, capital de compras; Marzo, mes do comercio…

No marco deste programa realizamos exposicións sobre comercio, conferencias, as primeiras feiras de saldos organizadas en Santiago, e a Gala do Comercio, como colofón final dun mes onde o protagonista é o sector comercial. Tamén puxemos en marcha un Servizo de Asesoramento ao Comercio e un programa en colaboración coas empresas de comunicación para que os estabelecementos comerciais se poidan beneficiar de descontos en publicidade.


Más sobre Plan de Excelencia do Comercio de Compostela

157: Plan Estratéxico do Comercio Compostelán

  1. Plan Estratéxico do Comercio Compostelán: O Plan Estratéxico do Comercio Compostelán pódese definir, na práctica, como a segunda parte do Plan de Excelencia Comercial, xa que recolleu a experiencia e información que este plan, desenvolvido en 2007, aportou ao Servizo de Apoio á Empresa Cun orzamento de 187.500€ tivo como resultado: dous estudos sobre a configuración comercial da cidade e os seus hábitos de consumo, un plan de mellora baseado en estratexias adaptadas aos novos retos de modernidade e innovación que precisa o sector para incrementar a súa competitividade, e distintas accións gratuítas de promoción e dinamización destinadas a todos os comercios de Santiago.


Más sobre Plan Estratéxico do Comercio Compostelán

158: Pacto Local polo Emprego

Nesta Lexislatura facíase imprescindible abordar un Pacto Local polo Emprego que supuxera a concertación de todolos axentes económicos e sociais, para desenvolvemento de actuacións dirixidas a mellorar o mercado de traballo local, tendo en conta as áreas de inserción laboral, formación para o emprego e orientación laboral.


O Pacto buscou unha intervención integral,  basada no consenso entre:

Goberno Local, Axentes económicos e sociais:asociacións de empresários e sindicatos
Entidades do 3º sector, e Tecido empresarial.


Más sobre Pacto Local polo Emprego

159: Feira do Emprego

I Feira do Emprego de Santiago de Compostela organizada en colaboración coas entidades asinantes do pacto á que asistiron 3.202 persoas e na que se xestionaron 345 ofertas de traballo. Celebrouse o 7 e 8 de outubro no CERSIA ou o Boletín de ofertas de emprego Máiscompostela, editado polo Servizo Local de Emprego todas as semanas que se distribúe de balde en distintos puntos de Santiago. Pódese descargar da web: www.maiscompostela.org. Contén as ofertas de emprego recentes publicadas en xornais e boletíns oficiais. Desde que se comezou a editar, en outubro de 2009, leva publicadas máis de 15.000 ofertas de emprego.


Más sobre Feira do Emprego

160: Boletín de ofertas de emprego Máiscompostela


Más sobre Boletín de ofertas de emprego Máiscompostela

161: 196 accións de formación para o Emprego


Más sobre 196 accións de formación para o Emprego

162: Servizo local de Emprego

O Servizo Local de Emprego supuxo a implantación dun eficaz servizo de intermediación laboral, que foi capaz de traballar con 1.373 empresas da cidades e 4.046 desempregados. Xestionando directamente 2.011 ofertas e 3.969 postos de traballo.


Más sobre Servizo local de Emprego

163: Servizo de Orientación laboral

Co obxectivo de acompañar a busca activa de emprego, o servizo de Orientación laboral atendeu a 5.255 persoas.

Entre os instrumentos de información facilitados ós cidadáns destacan a publicación de:

 • 109 boletíns de ofertas de emprego “máiscompostela”, publicitando 30.684 ofertas de emprego.

 • “Guia de oportunidades de Emprego no nadal”

 • “Guia de técnicas de Busca de Emprego”, e a

 • “Guía para as persoas coidadoras”


Más sobre Servizo de Orientación laboral

164: Fórum Gastronónico 2008

Forum Gastronómico 2008 e Forum Gastronómico 2010

O primeiro marcou un punto de inflexión na promoción da gastronomía galega e o segundo significou un paso máis na súa consolidación como unha gastronomía de referencia internacional, posicionando a Santiago como centro desta “dieta atlántica”.


Más sobre Fórum Gastronónico 2008

165: Fórum Gastronómico 2010

Forum Gastronómico 2008 e Forum Gastronómico 2010

O primeiro marcou un punto de inflexión na promoción da gastronomía galega e o segundo significou un paso máis na súa consolidación como unha gastronomía de referencia internacional, posicionando a Santiago como centro desta “dieta atlántica”.


Más sobre Fórum Gastronómico 2010

166: Santiago (é)TAPAS

Concurso de tapas de Santiago que neste ano celebra a súa cuarta edición, consolidado xa como o concurso de referencia de Galicia e un dos máis importantes do Estado, pese a súa xuventude. É un evento que está xerando unha dinámica competitiva nos propios entre os propios estabelecementos e ao mesmo tempo unha demanda por parte dos composteláns, motivando que haxa un caldo de cultivo gastronómico na cidade, que propicia a aparición de novos estabelecementos, con indudable atractivo turístico.


Más sobre Santiago (é)TAPAS

167: Santiago Repetirás

Programa de desestacionalización turística baseada na gastronomía para fomentar as visitas na cidade na tempada baixa, que non se desenvolveu no 2010 por ser Ano Santo e non considerarse necesario nese momento, pero si nos anos anteriores e que se considera interesante que se desenvolva nos anos posteriores. O programa incluía acordos cos principais touroperadores e axencias de viaxe do Estado para a promoción e comercialización do destino.


Más sobre Santiago Repetirás

168: Nova central de reservas turísticas

Turismo de Santiago modificou mediante concurso público a situación da súa Central de Reservas. Os cambios máis significativos son que Turismo de Santiago percibirá os ingresos xerados pola Central de Reservas, co obxecto de reinvestir os recursos na promoción da cidade como destino turístico, e terá a responsabilidade comercial da mesma.


Más sobre Nova central de reservas turísticas

169: Rehabilitación do Camiño francés

No verán de 2008 Turismo de Santiago desenvolveu unha sinalización completa do Camiño de Santiago francés, pese a que a sinalización non é unha competencia directa da empresa municipal de promoción turística, a partires dun estudo integral de necesidades do Camiño.

No 2009, enmarcado no Plan E e seguindo as directrices do estudo de necesidades, levou a cabo tres obras de rehabilitación dos Camiños de Santiago, cun orzamento conxunto de un millón de euros. As obras foron no Camiño de Santiago Francés, no entorno da N-634 e no Camiño de Santiago a Fisterra.


Más sobre Rehabilitación do Camiño francés

170: Rehabilitación do Camiño de Fisterra

No verán de 2008 Turismo de Santiago desenvolveu unha sinalización completa do Camiño de Santiago francés, pese a que a sinalización non é unha competencia directa da empresa municipal de promoción turística, a partires dun estudo integral de necesidades do Camiño.

No 2009, enmarcado no Plan E e seguindo as directrices do estudo de necesidades, levou a cabo tres obras de rehabilitación dos Camiños de Santiago, cun orzamento conxunto de un millón de euros. As obras foron no Camiño de Santiago Francés, no entorno da N-634 e no Camiño de Santiago a Fisterra.


Más sobre Rehabilitación do Camiño de Fisterra

171: Actualización do Plan Estratéxico de Turismo

Durante o 2009, Turismo de Santiago desenvolveu o novo plan estratéxico para o turismo da cidade, que actualiza o Plan de 2004 e que marca as liñas a seguir para a consolidación de Santiago como destino turístico de referencia internacional no periodo 2010 e 2015. Este plan estratéxico, concretase nun documento interno de traballo concebido coma un plan de marketing operativo.


Más sobre Actualización do Plan Estratéxico de Turismo

172: Conectividade aérea

Turismo de Santiago xestionou os acordos con compañías aéreas para a ampliación do mercado aéreo internacional de Lavacolla ata comezos do ano 2009, cando a Xunta decidiu asumir estas competencias.

O acordo establecido con Ryanair, o mantemento do mesmo durante todo o periodo e a defensa pública da importancia das conexións de baixo custo foron elementos fundamentais para a consolidación desta aeroliña en Santiago, que propiciou que o aeroporto obtivese en 2010 o seu record histórico con máis de 2.150.000 pasaxeiros e que neste 2011 poda encamiñarse cara os 2.400.000, pese a crise aeronáutica global.


Más sobre Conectividade aérea

173: Premio cidades patrimonio 2010

Premio Cidades Patrimonio por “unha continuada intervención integral modélica, unha filosofía e un modo de proceder na actuación arquitectónica e urbanística nos ámbitos históricos, mantendo, por unha banda o seu carácter monumental e, por outro, favorecendo a súa habitabilidade”


Más sobre Premio cidades patrimonio 2010

174: Cursos de condución eficiente


Más sobre Cursos de condución eficiente

178: Obras de mellora no CSC de Marrozos

Acondicionamento da Rede de Centros Socioculturais con diversas obras de reparación, mellora do illamento, pintado, acondicionamento climático, substitución de ventás, melloras na seguridade, redistribución de espazos... 


Actuouse, en distinta medida nos centros de Busto, Amio, Grixoa, Nemenzo, Marantes, A Trisca, Vite, Conxo, Lamascal, A Rocha, A Almáciga, Cidade Histórica, San Lourenzo, San Xulián de Carballal, A Enfesta, A Peregrina, Villestro, O Ensanche, Marrozos, Bando, A Gracia, Cesar, O Castiñeiriño (algunha destas obras están en proceso neste exercicio).  


Más sobre Obras de mellora no CSC de Marrozos

Comentarios

comments powered by Disqus