جای خطر ناک هنگام نزدیک شدن مواظب باشید تو نیفتید . از بالای گودال به گودال نزدید نشیداحتمال لیس خوردن حتمی میباشد .هیچ کس جرات پایین رفتن از گودال را هنوز نداشته


1: گودال کونه قاژو
Ver detalle
2: ابتدا
Ver detalle
3: ابتدای جاده فرعی به طرف روستای هرمه
Ver detalle
4: پل روستای میرسه
Ver detalle
5: گودال کونه قاژو
Ver detalle
6: روستای هرمه
Ver detalle
7: دره سیر.دووله سیر
Ver detalle


Lugares de interés (POIs) del Mapa

1: گودال کونه قاژو


Más sobre گودال کونه قاژو

2: ابتدا


Más sobre ابتدا

3: ابتدای جاده فرعی به طرف روستای هرمه


Más sobre ابتدای جاده فرعی به طرف روستای هرمه

4: پل روستای میرسه


Más sobre پل روستای میرسه

5: گودال کونه قاژو


Más sobre گودال کونه قاژو

6: روستای هرمه


Más sobre روستای هرمه

7: دره سیر.دووله سیر


Más sobre دره سیر.دووله سیر

Comentarios

comments powered by Disqus