rowerowy szlak czerwony; Opatów Przebieg: Opatów (ul. Ćmielowska - ul. Lipowa) - Podole - Ptkanów - Małoszyce - Grocholice - Wszechświęte - Obręczna - Zagaje - Ruszków - Sadowie - Zochcin - Zochcinek - Opatów, ul. Legionów Długość: 28 km Kolor szlaku: czerwony Stopień trudności: trasa łatwa Czas przejazdu od 2 do 3 h. Ważniejsze zabytki na trasie rowerowej: Opatów � Kolegiata św. Marcina z XII wieku, wewnątrz zabytkowy �Lament Opatowski� oraz malowidła na ścianach; klasztor o. Bernardynów po raz pierwszy wzniesiony w 1040r., obecny utrzymany w stylu późnego baroku z rokokowym wnętrzem, ołtarz wykonany w 1770 � 1775r.; renesansowa Brama Warszawska; podziemna trasa turystyczna w rynku; cmentarz (kirkut) należący wraz z podobnymi nekropoliami na krakowskim Kazimierzu oraz w Lesku do największych i najpiękniejszych nekropolii żydowskich w Polsce. Ptkanów � kościół parafialny pod wezwaniem świętego Idziego poświadczony w dokumentach z 1326r. Odbudowany w 1906 � 1910 w stylu neogotyckim. Małoszyce � miejsce urodzin Witolda Gombrowicza � pisarza, pomnik , pozostałość parku podworskiego, części zabudowań dworskich, uwagę zwracają Grocholice � kościół, który istniał już w 1326 roku. W 1783 roku kościół został przekształcony, a następnie w 1882 roku odnowiony gruntownie po pożarze. Ponowna konsekracja miała miejsce w 1892 roku. Sadowie w piętnastowiecznych annałach figurowało jako Schadowye i należało do Jana ze Sporowa herbu Odrowąż � arcybiskupa gnieźnieńskiego. W tej gminie znajdują się także, Obręczna - Wincentego Reklewskiego - poety i żołnierza kampanii napoleońskiej. Zochcin - Stanisława Czernika, Czerwona Górka - księdza Kotkowskiego, naczelnika cywilnego woj. sandomierskiego w powstaniu styczniowym. Ruszków - kościół z 1803r. W środku budowli stylowa chrzcielnica, kamienne ołtarze boczne oraz portret fundatora namalowany ok. 1830r. Tu mieści się też kamienne epitafium kanclerza wmurowane po 1821r. Przy kościele wznosi się dzwonnica pochodząca z przełomu XVIII � XIX wieku. Jacentów � stary dwór wraz z przylegającym parkiem.


1: szlak czerwony; Opatów
Ver detalle


Lugares de interés (POIs) del Mapa

1: szlak czerwony; Opatów


Más sobre szlak czerwony; Opatów

Comentarios

comments powered by Disqus