**********?????? ????? ??????? ?????? ??????????**********____________?????? ??? ????????: https://www.facebook.com/iscsp2012--------------------------------------????? ???? ???? ??????? ???? "?????? ???? ????" ??? ???????? ?????? ??? ?????? ?? ????????? ?? ???????? ?????? ??? ???? ???? ??????? ??? ???????.????? ?? ????????? ???????? ?????? ??? ????? ??????:????? ???????:http://goo.gl/m1Ucg????? ?????????:http://goo.gl/FLq6E


0: ????-???? ?? ??????damascus khaled bin alwaleed
Ver detalle
1: ????-????-damas-juubar
Ver detalle
2: ????-???damascus-qadam
Ver detalle
3: ????-?????damscus-midan
Ver detalle
4: ????-?????damscus-midan
Ver detalle
5: ????-?????damscus-midan
Ver detalle
6: ????-???damascus-mazzeh
Ver detalle
7: ????-???????damascus-kafer sosah
Ver detalle
8: ????-???damascus-mazzeh
Ver detalle
9: ????-?????damascus sweqah
Ver detalle
10: ????-??? ?????damscus-qabr atkeh
Ver detalle
11: ????-?????damascus -zahera
Ver detalle
12: ????-???damascus-qadam
Ver detalle
13: ????-?????damascus -zahera
Ver detalle
14: ????-?????damascus-isali
Ver detalle
15: ????-?????damascus-isali
Ver detalle
16: ????-?????damascus-isali
Ver detalle
17: ????-???damascus-qadam
Ver detalle
18: ????-???damascus-qadam
Ver detalle
19: ????-????damascus-barzeh
Ver detalle
20: ????-?????damascus-yarmok
Ver detalle
21: ????-?????damascus -zahera
Ver detalle
22: ????-???????damascus-tejarah
Ver detalle
23: ????-???????damascus-kafer sosah
Ver detalle
24: ????-??? ?????damscus-qabr atkeh
Ver detalle
25: ????-??? ?????damscus-qabr atkeh
Ver detalle
26: ????- ???????damascus-mwaziny
Ver detalle
27: ????-????? ???damascus-dumar
Ver detalle
28: ????-?????damascus-shagour
Ver detalle
29: ????-?????damascus -zahera
Ver detalle
30: ????-???damascus-qadam
Ver detalle
31: ????-???????damascus-kafer sosah
Ver detalle
32: ????-?????damascus-tadamon
Ver detalle
33: ????-???damascus-qadam
Ver detalle
34: ????-???damascus-qadam
Ver detalle
35: ????-????? ??????damascus-alhajar alaswad
Ver detalle
36: ????-????damascus-barzeh
Ver detalle
37: ????-?????damascus-shagour
Ver detalle
38: ????-??? ?????damascus-rukn aldin
Ver detalle
39: ????-???????damascus-kafer sosah????-
Ver detalle
40: ????-???????damascus-kafer sosah
Ver detalle
41: ????-???????damascus-kafer sosah????-
Ver detalle
42: ????-???damascus-mazzeh
Ver detalle
43: ????-???damascus-mazzeh
Ver detalle
44: ????-???damascus-mazzeh
Ver detalle
45: ????-????? ??????damascus-alhajar alaswad
Ver detalle
46: ????-??????damascus-baramkeh
Ver detalle
47: ??? - ?????? - Homs - Al-Qusayr
Ver detalle
48: ??? - ?????? - Homs - Rastan
Ver detalle
49: ??? - ?????? - Homs - Talbeesah
Ver detalle
50: ??? - ????? - Homs - Al-Waer
Ver detalle
51: ??? - ??????? - Homs -Al-Sleybeh
Ver detalle
52: ????-?????damascus-shagour
Ver detalle
53: ????-??? ????damascus-naher iesha
Ver detalle
54: ??? - ?????? - Homs - Al-Malaab
Ver detalle
55: ??? - ????? - Homs - Talkalakh
Ver detalle
56: ??? - ??????? - Homs - Izzeddeen
Ver detalle
57: ????-???damascus-mazzeh
Ver detalle
58: ??? - ?????? - Homs - Al-Holah
Ver detalle
59: ????-??????damas-salhieh
Ver detalle
60: ????-???????damascus-kafer sosah????-
Ver detalle
61: ????-??? ?????damas-bab srejeh
Ver detalle
62: ????-?????damascus -zahera
Ver detalle
63: ????-????damascus-barzeh
Ver detalle
64: ????-?????damascus-isali
Ver detalle
65: ????-????-damas-juubar
Ver detalle
66: ????-?????damascus-qabon
Ver detalle
67: ??? ???? - ?????? - Ref Dimashq - Ad Dumayr
Ver detalle
68: ??? ???? - ??????? - Ref Dmiashq - Sbeneh
Ver detalle
69: ??? ???? - ????? -Ref Dmiashq - Madaya
Ver detalle
70: ??? ???? - ????? -Ref Dmiashq - Madaya
Ver detalle
71: ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Harasta
Ver detalle
72: ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Harasta
Ver detalle
73: ??? ???? - ???? - Ref Dimashq - Al Tal
Ver detalle
74: ??? ???? - ????? - Ref Dmiashq - yabrud
Ver detalle
75: ??? ???? - ?????? - Ref Dimashq - Al Kisswa
Ver detalle
76: ??? ???? - ?????? - Ref Dimashq - Al Hamah
Ver detalle
77: ??? ???? - ???? - Ref Dimashq - Al Tal
Ver detalle
78: Ref Dimashq - Al Mleha - ??? ???? - ???????
Ver detalle
79: ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Harasta
Ver detalle
80: ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Harasta
Ver detalle
81: ??? ???? - ??? ???? - Ref Dimashq - Ein Tarma
Ver detalle
82: ??? ???? - ???? - Ref Dimashq - Qarah
Ver detalle
83: ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Zamalka
Ver detalle
84: ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Zamalka
Ver detalle
85: ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Zamalka
Ver detalle
86: ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Qudsaya
Ver detalle
87: ??? ???? ?????? - Ref Dimashq - Ad Dumayer
Ver detalle
88: ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Irbeen
Ver detalle
89: ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Daraya
Ver detalle
90: ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Daraya
Ver detalle
91: ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Daraya
Ver detalle
92: ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Zakya
Ver detalle
93: Ref Dimashq - Wadi Barada - Der Aanoon - ??? ???? - ???? ???? - ??? ?????
Ver detalle
94: ??? ???? - ???????? - Ref Dimashq - Al Zabadani
Ver detalle
95: ??? ???? - ???????? - Ref Dimashq - Al Zabadani
Ver detalle
96: ??? ???? - ??? - Ref Dimashq - hezeh
Ver detalle
97: ??? ???? - ????? -Ref Dimashq - Aakraba
Ver detalle
98: ??? ???? - ????? -Ref Dimashq - Aakraba
Ver detalle
99: ??? ???? - ?????? - Ref Dimashq - Hamurya
Ver detalle
100: ??? ???? - ??? ??? - Ref Dimashq - bet Sahim
Ver detalle
101: ??? ???? - ???? - Ref Dimashq - Yalda
Ver detalle
102: ??? ???? - ??? ???? - Ref Dimashq - Ein Mneen
Ver detalle
103: ??? ???? - ???? - Ref Dimashq - Duma
Ver detalle
104: ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Daraya
Ver detalle
105: ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Daraya
Ver detalle
106: ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Daraya
Ver detalle
107: ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Daraya
Ver detalle
108: ????-?? ?????damascus-daf alshok
Ver detalle
109: ??? ???? - ?????? - Ref Dimashq - Muaadamyeh
Ver detalle
110: ??? ??????? - Homs Al-Jadeedah
Ver detalle
111: ????-??? ?????damascus-rukn aldin
Ver detalle
112: ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Maaraba
Ver detalle
113: ??? ???? - ?????- Ref Dimashq - Qudssaya
Ver detalle
114: ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Babyla
Ver detalle
115: ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Jissreen
Ver detalle
116: ??? ???? - ??????? - Ref Dimashq - Kafar batna
Ver detalle
117: ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Babyla
Ver detalle
118: ??? ???? - ?????? ???? - Ref Dimashq - El Set Zaynab
Ver detalle
119: ??? ???? - ???? - Ref Dimashq - Al Tal
Ver detalle
120: ??? ???? - ???? ???? - Ref Dimashq - Wadi Barada
Ver detalle
121: ??? ???? - ????? ????? - Ref Dimashq - Jdaydit Artooz
Ver detalle


Lugares de interés (POIs) del Mapa

0: ????-???? ?? ??????damascus khaled bin alwaleed

??????
http://www.youtube.com/watch?v=E2SABYFb8PI&feature=share


Más sobre ????-???? ?? ??????damascus khaled bin alwaleed

1: ????-????-damas-juubar

??????
http://www.youtube.com/watch?v=iaIsWf4oq8k&feature=youtu.be


Más sobre ????-????-damas-juubar

2: ????-???damascus-qadam

??????
http://www.youtube.com/watch?v=rUaycJ4zXnQ


Más sobre ????-???damascus-qadam

3: ????-?????damscus-midan

??????
???? ????


Más sobre ????-?????damscus-midan

4: ????-?????damscus-midan

??????
???? ??????


Más sobre ????-?????damscus-midan

5: ????-?????damscus-midan

??????
???? ???? ???
http://www.youtube.com/watch?v=rpZzl4_D78I


Más sobre ????-?????damscus-midan

6: ????-???damascus-mazzeh

??????
???????
https://www.youtube.com/watch?v=i50FFcfSslQ&feature=youtu.be


Más sobre ????-???damascus-mazzeh

7: ????-???????damascus-kafer sosah

??????
?????? ??????
https://www.youtube.com/watch?v=BXsCpLS901A


Más sobre ????-???????damascus-kafer sosah

8: ????-???damascus-mazzeh

??????
???? ???????


Más sobre ????-???damascus-mazzeh

9: ????-?????damascus sweqah

??????
http://youtu.be/CfX0VVl8Bxc


Más sobre ????-?????damascus sweqah

10: ????-??? ?????damscus-qabr atkeh

??????
http://www.youtube.com/watch?v=1W0Pc60YH6s


Más sobre ????-??? ?????damscus-qabr atkeh

11: ????-?????damascus -zahera

??????
???? ??????


Más sobre ????-?????damascus -zahera

12: ????-???damascus-qadam

??????
???? ??????


Más sobre ????-???damascus-qadam

13: ????-?????damascus -zahera

??????
???? ??????


Más sobre ????-?????damascus -zahera

14: ????-?????damascus-isali

??????
http://www.youtube.com/watch?v=xxBLhvRAHaQ


Más sobre ????-?????damascus-isali

15: ????-?????damascus-isali

??????
???? ???????


Más sobre ????-?????damascus-isali

16: ????-?????damascus-isali

??????
???? ??????


Más sobre ????-?????damascus-isali

17: ????-???damascus-qadam

??????
?????


Más sobre ????-???damascus-qadam

18: ????-???damascus-qadam

??????
?????? ??????


Más sobre ????-???damascus-qadam

19: ????-????damascus-barzeh

??????
???? ??????


Más sobre ????-????damascus-barzeh

20: ????-?????damascus-yarmok

??????
?????? ???????
http://www.youtube.com/watch?v=ypWbD3ao9v0


Más sobre ????-?????damascus-yarmok

21: ????-?????damascus -zahera

??????
http://www.youtube.com/watch?v=Mw61VwGCdJg&feature=youtu.be


Más sobre ????-?????damascus -zahera

22: ????-???????damascus-tejarah

??????
???? ??????


Más sobre ????-???????damascus-tejarah

23: ????-???????damascus-kafer sosah

??????
https://www.youtube.com/watch?v=s__GuPDAJ7I


Más sobre ????-???????damascus-kafer sosah

24: ????-??? ?????damscus-qabr atkeh

??????
???? ???????
http://www.youtube.com/watch?v=0Xdez1M9Slc


Más sobre ????-??? ?????damscus-qabr atkeh

25: ????-??? ?????damscus-qabr atkeh

??????
http://www.youtube.com/watch?v=npPNeSXn_kw&feature=youtu.be


Más sobre ????-??? ?????damscus-qabr atkeh

26: ????- ???????damascus-mwaziny

??????


Más sobre ????- ???????damascus-mwaziny

27: ????-????? ???damascus-dumar

??????
http://www.youtube.com/watch?v=RQz5uL24ptk


Más sobre ????-????? ???damascus-dumar

28: ????-?????damascus-shagour

??????
???? ????? ?? ??????


Más sobre ????-?????damascus-shagour

29: ????-?????damascus -zahera

??????
http://www.youtube.com/watch?v=EWNC7PvbNkc


Más sobre ????-?????damascus -zahera

30: ????-???damascus-qadam

??????
???? ??????


Más sobre ????-???damascus-qadam

31: ????-???????damascus-kafer sosah

??????
???? ??? ?? ????


Más sobre ????-???????damascus-kafer sosah

32: ????-?????damascus-tadamon

??????
http://www.youtube.com/watch?v=tqg62uUxp7g


Más sobre ????-?????damascus-tadamon

33: ????-???damascus-qadam

??????
http://www.youtube.com/watch?v=ooFwQ3wodKg&feature=youtu.be


Más sobre ????-???damascus-qadam

34: ????-???damascus-qadam

??????
???? ????? ????


Más sobre ????-???damascus-qadam

35: ????-????? ??????damascus-alhajar alaswad

??????
https://www.youtube.com/watch?v=qSmXn0EH_nI


Más sobre ????-????? ??????damascus-alhajar alaswad

36: ????-????damascus-barzeh

??????
???? ??????? ??????


Más sobre ????-????damascus-barzeh

37: ????-?????damascus-shagour

??????
???? ????????


Más sobre ????-?????damascus-shagour

38: ????-??? ?????damascus-rukn aldin

??????
http://www.youtube.com/watch?v=zzNxbZ7zbfA&feature=youtu.be


Más sobre ????-??? ?????damascus-rukn aldin

39: ????-???????damascus-kafer sosah????-

??????
???? ??????


Más sobre ????-???????damascus-kafer sosah????-

40: ????-???????damascus-kafer sosah

??????
???? ??????


Más sobre ????-???????damascus-kafer sosah

41: ????-???????damascus-kafer sosah????-

??????
???? ??? ?? ??? ????


Más sobre ????-???????damascus-kafer sosah????-

42: ????-???damascus-mazzeh

??????
???? ???????


Más sobre ????-???damascus-mazzeh

43: ????-???damascus-mazzeh

??????


Más sobre ????-???damascus-mazzeh

44: ????-???damascus-mazzeh

??????
???? ???????


Más sobre ????-???damascus-mazzeh

45: ????-????? ??????damascus-alhajar alaswad

??????
???? ??????


Más sobre ????-????? ??????damascus-alhajar alaswad

46: ????-??????damascus-baramkeh

??????
http://www.youtube.com/watch?v=UceqIobNzOE


Más sobre ????-??????damascus-baramkeh

47: ??? - ?????? - Homs - Al-Qusayr

?????? ???? ???? - ?????? ??????


Más sobre ??? - ?????? - Homs - Al-Qusayr

48: ??? - ?????? - Homs - Rastan

?????? ???? ???? - ?????? ??????


Más sobre ??? - ?????? - Homs - Rastan

52: ????-?????damascus-shagour

??????
???? ???? ??????


Más sobre ????-?????damascus-shagour

53: ????-??? ????damascus-naher iesha

??????


Más sobre ????-??? ????damascus-naher iesha

56: ??? - ??????? - Homs - Izzeddeen

?????? ???? ???? - ?????? ??????


Más sobre ??? - ??????? - Homs - Izzeddeen

57: ????-???damascus-mazzeh

??????
???? ???????


Más sobre ????-???damascus-mazzeh

59: ????-??????damas-salhieh

??????
http://www.youtube.com/watch?v=J8nmYWNgHok


Más sobre ????-??????damas-salhieh

60: ????-???????damascus-kafer sosah????-

??????
???????


Más sobre ????-???????damascus-kafer sosah????-

61: ????-??? ?????damas-bab srejeh

??????
???? ????????


Más sobre ????-??? ?????damas-bab srejeh

62: ????-?????damascus -zahera

??????
???? ??????


Más sobre ????-?????damascus -zahera

63: ????-????damascus-barzeh

??????
http://youtu.be/qbpxWGgzGUo


Más sobre ????-????damascus-barzeh

64: ????-?????damascus-isali

??????
http://www.youtube.com/watch?v=fNLYu3K51yY


Más sobre ????-?????damascus-isali

65: ????-????-damas-juubar

??????
http://www.youtube.com/watch?v=RgACARtGda8


Más sobre ????-????-damas-juubar

66: ????-?????damascus-qabon

??????
???? ?????


Más sobre ????-?????damascus-qabon

69: ??? ???? - ????? -Ref Dmiashq - Madaya

?????? ???????


Más sobre ??? ???? - ????? -Ref Dmiashq - Madaya

70: ??? ???? - ????? -Ref Dmiashq - Madaya

?????? ???????


Más sobre ??? ???? - ????? -Ref Dmiashq - Madaya

72: ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Harasta

???? ??????


Más sobre ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Harasta

75: ??? ???? - ?????? - Ref Dimashq - Al KisswaMás sobre ??? ???? - ?????? - Ref Dimashq - Al Kisswa

77: ??? ???? - ???? - Ref Dimashq - Al Tal

???? ???????


Más sobre ??? ???? - ???? - Ref Dimashq - Al Tal

82: ??? ???? - ???? - Ref Dimashq - QarahMás sobre ??? ???? - ???? - Ref Dimashq - Qarah

83: ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - ZamalkaMás sobre ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Zamalka

85: ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - ZamalkaMás sobre ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Zamalka

88: ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - IrbeenMás sobre ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Irbeen

89: ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Daraya

???? ??? ????? ??????


Más sobre ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Daraya

90: ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Daraya

???? ???????


Más sobre ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Daraya

91: ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Daraya

???? ??????


Más sobre ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Daraya

92: ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - ZakyaMás sobre ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Zakya

98: ??? ???? - ????? -Ref Dimashq - Aakraba

???? ??????


Más sobre ??? ???? - ????? -Ref Dimashq - Aakraba

101: ??? ???? - ???? - Ref Dimashq - Yalda

???? ????????


Más sobre ??? ???? - ???? - Ref Dimashq - Yalda

103: ??? ???? - ???? - Ref Dimashq - Duma

???? ?????? ?????


Más sobre ??? ???? - ???? - Ref Dimashq - Duma

104: ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Daraya

???? ????? ?? ????


Más sobre ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Daraya

105: ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Daraya

???? ??????? ????????


Más sobre ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Daraya

106: ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Daraya

???? ??????


Más sobre ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Daraya

107: ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Daraya

???? ??? ?????? ???????


Más sobre ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Daraya

108: ????-?? ?????damascus-daf alshok

??????
???? ??? ?? ??????


Más sobre ????-?? ?????damascus-daf alshok

111: ????-??? ?????damascus-rukn aldin

??????


Más sobre ????-??? ?????damascus-rukn aldin

116: ??? ???? - ??????? - Ref Dimashq - Kafar batna

?????? ??????


Más sobre ??? ???? - ??????? - Ref Dimashq - Kafar batna

117: ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Babyla

??????


Más sobre ??? ???? - ????? - Ref Dimashq - Babyla

119: ??? ???? - ???? - Ref Dimashq - Al Tal

??????


Más sobre ??? ???? - ???? - Ref Dimashq - Al Tal

121: ??? ???? - ????? ????? - Ref Dimashq - Jdaydit ArtoozMás sobre ??? ???? - ????? ????? - Ref Dimashq - Jdaydit Artooz

Comentarios

comments powered by Disqus