Bijbelplaatsen uit het Matteusevangelie

Leer descripción ↓↓ Ver el mapa


Plaatsen uit het evangelie volgens Mattheus.Vertaald naar het Nederlands, bron: http://www.openbible.info. Aangevuld met betekenis van enige plaatsnamen.


0: Arimathea
Ver detalle
1: Babylon
Ver detalle
2: Bethania
Ver detalle
3: Bethlehem
Ver detalle
4: Beth-Fage
Ver detalle
5: Bethsaida
Ver detalle
6: Caesarea Philippi
Ver detalle
7: Kapernaum
Ver detalle
8: Chorazin
Ver detalle
9: Cyrene
Ver detalle
10: Dekapolis
Ver detalle
11: Egypte
Ver detalle
12: Bloedakker
Ver detalle
13: Galilea
Ver detalle
14: Gennesareth
Ver detalle
15: Getsemane
Ver detalle
16: Golgotha
Ver detalle
17: Gomorra
Ver detalle
18: Jericho
Ver detalle
19: Jeruzalem
Ver detalle
20: rivier Jordaan
Ver detalle
21: Judea
Ver detalle
22: Magadan
Ver detalle
23: Olijfberg
Ver detalle
24: Nazareth
Ver detalle
25: Nineveh
Ver detalle
26: Rama(h)
Ver detalle
27: Meer van Galilea
Ver detalle
28: Sidon
Ver detalle
29: Sodom
Ver detalle
30: Syrië
Ver detalle
31: Tyre
Ver detalle
32: Zion
Ver detalle


Lugares de interés (POIs) del Mapa

0: Arimathea

Mt. 27,57


Betekent: heuvel; hoogte; verhevenheid


Más sobre Arimathea

1: Babylon

Mt 1, 11, Mt 1, 12, Mt 1, 17


Betekenis: verwarring


Más sobre Babylon

2: Bethania

Mt. 21, 17, Mt. 26, 6


Más sobre Bethania

3: Bethlehem

Mt. 2,1, Mt.2:5-6, Mt. 2, 8, Mt. 2, 16


Más sobre Bethlehem

4: Beth-Fage

Mt. 21, 1

Betekenis onduidelijk, mogelijk: huis der fonteinen; of: huis der onrijpe vijgen


Más sobre Beth-Fage

5: Bethsaida

Mt. 11, 21

Betekenis onduidelijk; mogelijk: vishuis


Más sobre Bethsaida

6: Caesarea Philippi

Mt. 16, 13


Más sobre Caesarea Philippi

7: Kapernaum

Mt. 4, 13, Mt. 8, 5, Mt. 11, 23, Mt. 17, 24

Betekenis: Dorp van rust (Hahum)


Más sobre Kapernaum

8: Chorazin

Mt. 11, 21

Betekenis: de heraut; hier is de verborgenheid; rokende oven


Más sobre Chorazin

9: Cyrene

Mt. 27, 32


Más sobre Cyrene

10: Dekapolis

Mt. 4, 25

Dekapolis was eigenlijk een tienstedenbond met plaatsen als Damascus,


Más sobre Dekapolis

11: Egypte

Mt. 2, 13-15, Mt. 2, 19


Más sobre Egypte

12: Bloedakker

Mt. 27, 8


Más sobre Bloedakker

13: Galilea

Mt. 2, 22, Mt. 3, 13, Mt. 4, 12, Mt. 4, 15, Mt. 4, 23, Mt. 4, 25, Mt. 17, 22, Mt. 19, 1, Mt. 21, 11, Mt. 26, 32, Mt. 27, 55, Mt. 28, 7, Mt. 28, 10, Mt. 28, 16


Más sobre Galilea

14: Gennesareth

Mt. 14, 34


betekenis mogelijk: hof van de vorst; wellicht ook: een harp


Más sobre Gennesareth

15: Getsemane

Mt. 26, 36

Betekenis: oliepers, is een tuin of hof aan de voet van de Olijfberg


Más sobre Getsemane

16: Golgotha

Mt. 27, 33

Betekenis: schedelveld (Het Hebreeuwse woord gulgôlet betekent 'schedel')


Más sobre Golgotha

17: Gomorra

Mt. 10, 15


Más sobre Gomorra

18: Jericho

Mt. 20, 29

Betekenis: welriekende plaats


Más sobre Jericho

19: Jeruzalem

Mt. 2, 1, Mt. 2, 3, Mt. 3, 5, Mt. 4, 25, Mt. 5, 35, Mt. 15, 1, Mt. 16, 21, Mt. 20, 17, Mt. 20, 18, Mt. 21, 1, Mt. 21, 10, Mt. 23, 37

Betekenis: stichting van vrede; ook: stad/verblijfplaats van vrede


Más sobre Jeruzalem

20: rivier Jordaan

Mt 3, 5-6, Mt 3, 13, Mt 4, 15, Mt 4, 25, Mt 19, 1


Más sobre rivier Jordaan

21: Judea

Mt. 2, 1, Mt. 2, 5, Mt. 2, 22, Mt. 3, 1, Mt. 3, 5, Mt. 4, 25, Mt. 19, 1, Mt. 24, 16


Más sobre Judea

22: Magadan

Mt. 15, 39


Más sobre Magadan

23: Olijfberg

Mt. 21, 1, Mt. 24, 3, Mt. 26, 30


Más sobre Olijfberg

24: Nazareth

Mt. 2, 23, Mt. 4, 13, Mt. 21, 11, Mt. 26, 71

Betekenis: geheiligd, afgezonderd, ook: spruit, scheut


Más sobre Nazareth

25: Nineveh

Mt. 12, 41

Betekenis: waarschijnlijk woning


Más sobre Nineveh

26: Rama(h)

Mt. 2, 18


betekenis: hoogte/verhevenheid; hoge plaats


Más sobre Rama(h)

27: Meer van Galilea

Mt 4, 18, Mt 15, 29


Más sobre Meer van Galilea

28: Sidon

Mt 11, 21-22, Mt 15, 21


Más sobre Sidon

29: Sodom

Mt 10, 15, Mt 11, 23-24


Más sobre Sodom

30: Syrië

Mt. 4, 24


Más sobre Syrië

31: Tyre

Mt. 11, 21-22, Mt. 15, 21


Más sobre Tyre

32: Zion

Mt. 21, 5


Más sobre Zion

Comentarios

comments powered by Disqus