Ruta od Sinanovi?a do vrha Viso?ice Džamija. Staza je djelimi?no markirana i to na dijelu koji nije bitan, dok je na važnijem dijelu bez markacije. Dio staze od Sinanovi?a do Bojadžina dola (kod nekropole ste?aka)je ve?inom na trasi makadamskog puta za Bjelimi?e. Ova dionica se može pre?i vozilom kad je kopno, što je najpovoljnija varijanta. Mnogo lokaliteta i dionica staze do vrha Džamija zaslužuju da se vide.


1: Viso?ica, Džamija
Ver detalle
2: Bojadzin do
Ver detalle
3: Dzamija
Ver detalle
4: Izvor na Jezerima
Ver detalle
5: Mandina voda
Ver detalle
6: Prevoj Prokletnice
Ver detalle
7: Puzimsko greblje
Ver detalle
8: Sinanovici
Ver detalle
9: Stecci na Jezerima
Ver detalle


Lugares de interés (POIs) del Mapa

1: Viso?ica, Džamija


Más sobre Viso?ica, Džamija

2: Bojadzin do


Más sobre Bojadzin do

4: Izvor na Jezerima


Más sobre Izvor na Jezerima

5: Mandina voda


Más sobre Mandina voda

6: Prevoj Prokletnice


Más sobre Prevoj Prokletnice

7: Puzimsko greblje


Más sobre Puzimsko greblje

8: Sinanovici


Más sobre Sinanovici

9: Stecci na Jezerima


Más sobre Stecci na Jezerima

Comentarios

comments powered by Disqus