RUTA DELS RELLOTGES DE SOL DE VILATORTA

Leer descripción ↓↓ Ver el mapa


Aquesta ruta transcorre pel poble de Sant Julià de Vilatorta, i visita els principals rellotges de sol que hi ha en bon estat repartits per algunes façanes del poble. El recorregut comença al Parc de les 7 Fonts, tot i que al tractar-se d’un recorregut circular, el podem començar i acabar on vulguem. La ruta segueix un recorregut enllaçant carrers i situant en ells els rellotges més significatius. N’hi ha de tots tipus, d’antics i de més moderns, fins arribar al més representatiu de tots, el rellotge de la zona esportiva, anomenat Àngel de la Concòrdia, i format per 5 rellotges diferents: un analemàtic, dos verticals, un esfèric i una meridiana, en el que hi apareix, a més, la situació, els signes del zodíac, el calendari, etc. Destacar igualment la presència al terme de Sant Julià de dos rellotges més, realment bonics i en perfecte estat de conservació; són els que hi ha a les masies d’El Llopart i de Cànoves. Al tractar-se de masies allunyades del nucli urbá no hem cregut oportú de incloure-les a la ruta, ja que al tractar-se d’una ruta senzilla i familiar, es fa molt complicat poder-hi arribar caminant. Autors: Lluís Solanas i Montse Piqué Esta ruta transcurre por el pueblo de Sant Julià de Vilatorta, y visita los principales relojes de sol que hay en buen estado repartidos por algunas fachadas del pueblo. El recorrido comienza en el Parque de las 7 Fonts, aunque al tratarse de un recorrido circular, lo podemos empezar y terminar donde queramos. La ruta sigue un recorrido enlazando calles y situando en ellos los relojes más significativos; hay de todos tipos, de antiguos y más modernos, hasta llegar al más representativo de todos, el reloj de la zona deportiva, llamado Ángel de la Concordia, y formado por 5 relojes diferentes: uno analemático, dos verticales, uno esférico y una meridiana, en el que aparece, además, la situación, los signos del zodiaco, el calendario, etc. Destacar igualmente la presencia en el término de Sant Julià de dos relojes más, realmente bonitos y en perfecto estado de conservación, son los que hay en las masías de El Llopart y de Cànoves. Al tratarse de masías alejadas del nucleo urbano no hemos creído oportuno incluirlas en la ruta, ya que al tratarse de una ruta sencilla y familiar, se hace muy complicado poder llegar andando. This route passes through the village of Sant Julia de Vilatorta, and visits the main sundials that are in good condition spreaded by some facades of the houses. The route begins in the Park at 7 Fonts, although being a circular route, we can start and finish where we want. The route follows a path linking streets and shows the most significant watches, there are all kinds of ancient and modern, but the most representative of all, watch the sports area, named Angel de la Concorde, and formed for 5 different clocks: one analemático, two vertical, one spherical and a meridian, in which there is also the situation, zodiac signs, calendar, etc. We note the presence of two clocks, really beautiful and in perfect condition, are those in the farmhouses of the Llopart and Cànoves. They are far from the urban zone and we have not included in the route, because it is an easy and familiar path and this makes it hard to get walking.


1: RUTA DELS RELLOTGES DE SOL DE VILATORTA
Ver detalle
2: CAN BUFÓ
Ver detalle
3: EL RABADÀ
Ver detalle
4: CARRER DE LA FONT
Ver detalle
5: C/ TERRISSERS
Ver detalle
6: CASAL NÚRIA
Ver detalle
7: COL·LEGI DEL ROSER
Ver detalle
8: HOMENATGE AL PADRE MANUEL CAZADOR
Ver detalle
9: ÀNGEL DE LA CONCORDIA
Ver detalle
10: NINXOL 171 DEL CEMENTIRI
Ver detalle
11: COLL DE PORTELL
Ver detalle
12: PLAÇA MAJOR
Ver detalle


Lugares de interés (POIs) del Mapa

1: RUTA DELS RELLOTGES DE SOL DE VILATORTA


Más sobre RUTA DELS RELLOTGES DE SOL DE VILATORTA

3: EL RABADÀ


Más sobre EL RABADÀ

4: CARRER DE LA FONT


Más sobre CARRER DE LA FONT

5: C/ TERRISSERS


Más sobre C/ TERRISSERS

6: CASAL NÚRIA


Más sobre CASAL NÚRIA

7: COL·LEGI DEL ROSER


Más sobre COL·LEGI DEL ROSER

8: HOMENATGE AL PADRE MANUEL CAZADOR


Más sobre HOMENATGE AL PADRE MANUEL CAZADOR

9: ÀNGEL DE LA CONCORDIA


Más sobre ÀNGEL DE LA CONCORDIA

10: NINXOL 171 DEL CEMENTIRI


Más sobre NINXOL 171 DEL CEMENTIRI

11: COLL DE PORTELL


Más sobre COLL DE PORTELL

12: PLAÇA MAJOR


Más sobre PLAÇA MAJOR

Comentarios

comments powered by Disqus