ILGAZ DA?I KÜÇÜK HACET KI? Z?RVE FAAL?YET? 10.2.2013 ANADAK

Leer descripción ↓↓ Ver el mapa


Rehber Sönmez Erkaya GPS cihaz?m?n kapanm?? olmas?ndan dolay? eksik kayd?m? telafi eden Ali Bayraktar dostuma te?ekkür ederim. Kay?tlarda Kamp yerinden dönü? gözükmemekte olup bu da hesaba kat?ld???nda yürünen mesafe 20km olmu? ve bunun 8 km si kamp yüküyle yap?lm??t?r. Sembolik zirve ve esas zirve aras?ndaki yürüyü? boyunca ?iddetli rüzgar alt?nda kal?nm??t?r.


1: ILGAZ DA?I KÜÇÜK HACET KI? Z?RVE FAAL?YET? 10.2.2013 ANADAK
Ver detalle
2: Kamp
Ver detalle
3: karayollar?
Ver detalle
4: Sembolik ZIRVE
Ver detalle
5: zirve
Ver detalle


Lugares de interés (POIs) del Mapa

1: ILGAZ DA?I KÜÇÜK HACET KI? Z?RVE FAAL?YET? 10.2.2013 ANADAK


Más sobre ILGAZ DA?I KÜÇÜK HACET KI? Z?RVE FAAL?YET? 10.2.2013 ANADAK

3: karayollar?


Más sobre karayollar?

4: Sembolik ZIRVE


Más sobre Sembolik ZIRVE

Comentarios

comments powered by Disqus