Greben planina iz Dragovite 2 prilaza

Leer descripción ↓↓ Ver el mapa


Na uspon smo krenuli od škole u selu Dragovita. (kolima se lako stiže, jer treba samo krenuti putem koji kod manastira Poganovo kre?e ka selu Poganovu i taj asfalt završava ispred škole) Pošto smo u novembru krenuli u 12.30, nismo imali vremena da idemo markiranom stazom iz Poganova, kako se obi?no ide. Stazu nismo poznavali pa smo pomo?u GPSa, pokušali da u?emo u markiranu stazu. Od škole smo krenuli putem ka jugu prate?i grupu planinara koja je krenula neposredno pre našeg dolaska. Mislili smo da oni verovatno znaju put, a ispostavi?e se da su oni radili isto što i mi. Ipak, uz malo muke i zdrave pameti uspeli smo i mi i oni da na?emo markiranu stazu. Ona vodi do prevoja. Na prevoju skre?e desno i treba pove?ati koncetraciju, jer su markacije ponegde skrivene. Ipak, mogu se pratiti, i bez njih bi kretanje grebenom Grebena bilo teško. Staza grebenom ponegde izlazi na stene, a ponegde ide niže kroz šumu sa desne strane. Na potezu koji je obeležen kao "stenoviti nož", je tehni?ki zahtevnija deonica. Ima detalja koji li?e na greben Visitora ili Me?eda, ali sa grupom osrednje spremnih planinara, uz malo opreza se može pro?i. (ovo važi za letnje uslove, tj. ne znam kako je po snegu). Za one koji se na ovom delu uplaše postoji neka staza, niže, kroz šumu. Vrh nije ozna?en, bar mi nismo videli oznaku, pa smo išli do ta?ke koja nam je izgledala najviša i tu se nalazila kupica od kamenja. Na Oziju i Google Earth-u smo kasnije videli da je prethodna stena bila vrh. U povratku smo pokušali da duže idemo markiranom stazom. Pa smo na mestu "Ulaz u mark. stazu 1", skrenuli desno ka selu Dragovite i sišli do re?ice, prešli mosti? i popeli se putem do škole. Uspon nam je trajao 2.15h, a silazak oko 1.50h. Kod škole smo bili po mraku u 16.50. Pogled sa Grebena je divan, a staza nije dosadna. ?uvajte se trnja i granja i uživajte. Greben je super.Pozdrav. PK Jastrebac.


1: Greben planina iz Dragovite 2 prilaza
Ver detalle
2: Bežanište 1338m
Ver detalle
3: prevoj- po?etak grebena Grebena
Ver detalle
4: Start- škola u Dragoviti
Ver detalle
5: stenoviti nož
Ver detalle
6: ulaz u markiranu stazu
Ver detalle
7: Ulaz u markiranu stazu 1
Ver detalle


Lugares de interés (POIs) del Mapa

1: Greben planina iz Dragovite 2 prilaza


Más sobre Greben planina iz Dragovite 2 prilaza

2: Bežanište 1338m


Más sobre Bežanište 1338m

3: prevoj- po?etak grebena Grebena


Más sobre prevoj- po?etak grebena Grebena

4: Start- škola u Dragoviti


Más sobre Start- škola u Dragoviti

5: stenoviti nož


Más sobre stenoviti nož

6: ulaz u markiranu stazu


Más sobre ulaz u markiranu stazu

7: Ulaz u markiranu stazu 1


Más sobre Ulaz u markiranu stazu 1

Comentarios

comments powered by Disqus