Diva Grabovica Tise Diva Grabovica

Leer descripción ↓↓ Ver el mapa


Kružna ruta iz Dive Grabovice (šljunkara) preko bivka ŽIŠKO pod Velikim kukom, Zlog potoka, Tisa i Žlijeba nazad u Divu Grabovicu. Dionica Diva Grabovica - bivak ŽIŠKO je lagana i pogodna za sve kategorije planinara. Dionica bivak ŽIŠKO - Tise je vrlo teška i preporu?uje se iskusnim i sposobnim planinarima. Dionica Tise - Diva Grabovica je klasi?na i vrlo lijepa planinarska staza pogodna za ve?inu planinara boljeg kondicionog stanja. Vode ima stalno na dvije ?esme ispod ku?e na Žlijebu i u ?atrnji na ku?i Tise (nije za pi?e), a povremeno kod bivka ŽIŠKO i na ?esmi ispod Tisa.


1: Diva Grabovica Tise Diva Grabovica
Ver detalle
2: Bivak ZISKO
Ver detalle
3: Diva Grabovica Sljunkara
Ver detalle
4: Info pano 1
Ver detalle
5: Info pano 2
Ver detalle
6: Kameni sto i stolice
Ver detalle
7: Korito Dive Grabovice
Ver detalle
8: Kraj
Ver detalle
9: Ku?a Tise
Ver detalle
10: Zli potok
Ver detalle
11: Žlijeb L Ku?a
Ver detalle


Lugares de interés (POIs) del Mapa

1: Diva Grabovica Tise Diva Grabovica


Más sobre Diva Grabovica Tise Diva Grabovica

2: Bivak ZISKO


Más sobre Bivak ZISKO

3: Diva Grabovica Sljunkara


Más sobre Diva Grabovica Sljunkara

4: Info pano 1


Más sobre Info pano 1

5: Info pano 2


Más sobre Info pano 2

6: Kameni sto i stolice


Más sobre Kameni sto i stolice

7: Korito Dive Grabovice


Más sobre Korito Dive Grabovice

10: Zli potok


Más sobre Zli potok

11: Žlijeb L Ku?a


Más sobre Žlijeb L Ku?a

Comentarios

comments powered by Disqus