COLVBB-07-DOLOMITES-MORTIROLO (des de Mazzo di Valtellina) 1852 m

Leer descripción ↓↓ Ver el mapa


Click for all COLVBB road climbs
Click for all WCRVBB saddlebag routes
>>>Next Route>>>

COLVBB-07-DOLOMITES-MORTIROLO (des de Mazzo di Valtellina) 1852 m

LENGTH: 12,4 km    START: 552 m    END: 1852 m   TOTAL:  1300 m  AVG: 10,5%

Això és la pujada al mític Mortirolo del Giron d'Italia, des de la vessant més dura de Mazzo di Valtellina. Es una pujada extremadament dura amb unes rampes sostingudes del 18% en el tram central. A l'inici no és tan fort, però de seguida venen les rampes més dures que duren forces quilómetres. Les corbes són verdaders escalons i no ofereixen cap tregua. Les rectes també són més fortes. Només fins al tram final, les rampes comencen a suavitzar, en que els darrers tres quilòmetres la pendent mitja baixa del 10%. Els quilómetres de 3 a 10, no deixa de baixar del 11 i 12 per cent de desnivell mig. No és un port espectacular en quan a vistes, doncs no supera gaire dels 1800 metres d'altitud, però la carretera estreta i el passar pel mig de zones arbrades, el fa un port agradable de pujar a l'estiu.

Esto es la subida al mítico Mortirolo del Giro de Italia, desde la vertiente más dura de Mazza di Valtellina. Es una subida extremadamente dura con unas rampas sostenidas del 18% en el tramo central. Al inicio no es tan fuerte, pero enseguida vienen las rampas más duras que duran bastantes kilómetros. Las curvas son verdaderos escalones y no ofrecen ninguna tregua. Las rectas son también más fuertes. Sólo hasta el tramo final, las rampas empiezan a suavizar, en que los últimos tres kilómetros la pendiente media baja del 10%. Los kilómetros de 3 a 10, no deja de bajar del 11 y 12 por ciento de desnivel medio. No es un puerto espectacular en cuanto a vistas, pues no supera mucho de los 1800 metros de altitud, pero la carretera estrecha y pasar por el medio de zonas arboladas, lo hace un puerto agradable de subir en verano.

DESCRIPTION:

This is the climb of the legendary Mortirolo of Giro di Italia, from the perspective of the hardest climb, from Mazza di Valtellina. It is extremely hard with a rise of 18% sustained ramps in the central section. The beginning is not as strong, but then become harder in the kilometers. The curves are really steps and offer no real rest. The straights are also stronger. Only towards the end, ramps begin to soften in the last three kilometers down the slope rating of 10%. From 3 to 10 kilometers, the slopes are from 11 to 12 percent of medium. Not spectacular views because of not much more than 1800 meters above sea level, but the narrow road and go through the middle of wooded areas, makes up a port pleasant to climb in summer.

Podeu contactar amb vicens.borrell@gmail.com per a més informació.
You can contact vicens.borrell@gmail.com for further information.

You can find the world cycling routes of the WCRVBB project clicking here to access.

You can click over this other project bike routes or search the tags in google.
- WCRVBB, for cyclotourist routes with saddlebags around the world.
- DCRVBB, for one day routes around Europe.
- KCRVBB, for one day routes with kids around Europe.
- COLVBB, for climbings of Tour de France, Vuelta a Espanya, Giro di Italia, ...
- BCNVBB, for one day routes around Barcelona.
- RBTTCASSA, for MTB routes around Cassa de la Selva (Girona).

Have a nice trip!


1: COLVBB-07-DOLOMITES-MORTIROLO (des de Mazzo di Valtellina) 1852 m
Ver detalle
2: COLVBB-07-DOLOMITES-MORTIROLO 1852 m
Ver detalle


Lugares de interés (POIs) del Mapa

1: COLVBB-07-DOLOMITES-MORTIROLO (des de Mazzo di Valtellina) 1852 m


Más sobre COLVBB-07-DOLOMITES-MORTIROLO (des de Mazzo di Valtellina) 1852 m

2: COLVBB-07-DOLOMITES-MORTIROLO 1852 m


Más sobre COLVBB-07-DOLOMITES-MORTIROLO 1852 m

Comentarios

comments powered by Disqus