پرواز چابهار - تهران

Leer descripción ↓↓ Ver el mapa


پرواز چابهار - تهران به مسافت 1500 کیلومتر در تاریخ 26 آذر 89 با هواپیمای توپولوف هواپیمایی ایران ایر تور به مدت 2 ساعت و 20 دقیقه با حداکثر سرعت 830 کیلومتر در ساعت انجام شده است


1: پرواز چابهار - تهران
Ver detalle
2: نقطه آغاز پرواز چابهار - تهران
Ver detalle
3: نقطه پایان پرواز چابهار - تهران
Ver detalle


Lugares de interés (POIs) del Mapa

1: پرواز چابهار - تهران


Más sobre پرواز چابهار - تهران

2: نقطه آغاز پرواز چابهار - تهران


Más sobre نقطه آغاز پرواز چابهار - تهران

3: نقطه پایان پرواز چابهار - تهران


Más sobre نقطه پایان پرواز چابهار - تهران

Comentarios

comments powered by Disqus